Rigorózní řízení

Absolvent magisterského studijního programu s akademickým titulem „magistr“ může vykonat státní rigorózní zkoušku, po jejímž úspěšném složení obdrží titul PhDr. Zkouška se skládá ve stejné oblasti studia a její součástí je obhajoba rigorózní práce. Uchazeči o rigorózní řízení nemají statut studenta vysoké školy.

Postup

Uchazeč o rigorózní řízení podává PŘIHLÁŠKU a odevzdává rigorózní práci. Přihlášku k rigorózní zkoušce a více informací naleznete na stránkách fakulty v sekci Rigorózní řízení.

Kontakt

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

hl. budova, 1.p, místnost 126.

Úvod > Studium > Rigorózní řízení