Studijní plán

Studijní plán pro studenty navazujícího magisterského studia oboru iberoamerikanistika zde

Doporučený studijní plán

I. ročník studia

Předmět

Zimní semestr

p- přednáška

s -seminář

Atestace

Zk – zkouška

Z – zápočet

Letní semestr

Atestace

Kredity

PP 1

Dějiny Latinské Ameriky – conquista

2p + 1s

Z

4

PP 2

Dějiny Latinské Ameriky – kolonie

2p + 1s

Zk

4

PP5

Geografie Latinské Ameriky

3p + 0s

Zk

4

PP 6

Nativní kultury Střední Ameriky

2p + 1s

Zk

4

PP 7

Nativní kultury Jižní Ameriky

2p + 1s

Zk

4

PP 9

Španělský jazyk

0p + 4s

Z

0p + 4s

Zk

8

PP 11

Úvod do iberoamerikanistiky

2p + 1s

Zk

4

PP 12

Prameny ke studiu iberoamerikanistiky

0p + 3s

Zk

4

PP 13

Historiografie I

1p + 2s

Zk

4

PP 14

Historiografie II

1p + 2s

Zk

4

PP 15

Diplomový seminář I

0p + 2s

Z

0p + 2s

Z

4

Volitelné předměty

dle konkrétní realizace

dle konkrétní realizace

dle konkrétní realizace

12

CELKEM KREDITŮ

60

II. ročník studia

Předměty

ZS

Atestace

LS

Atestace

Kredity

PP 3

Dějiny Latinské Ameriky – nezávislost

2p + 1s

Zk

4

PP 4

Současná Latinská Amerika

2p + 1s

Zk

4

PP 8

Hispanoamerická literatura

2p + 0s

Zk

6

PP 10

Hispanoamerické varianty španěštiny

2p + 0s

Zk

8

PP 15

Diplomový seminář II

0p + 2s

Z

0p + 2s

Z

4

PVP1 1-4

Povinně volitelné předměty

2p + 0s

nebo

0p + 2s

dle konkrétní realizace

2p + 0s

nebo

0p + 2s

dle konkrétní realizace

34

2p + 0s

nebo

0p + 2s

2p + 0s

nebo

0p + 2s

2p + 0s

nebo

0p + 2s

2p + 0s

nebo

0p + 2s

2p + 0s

nebo

0p + 2s

2p + 0s

nebo

0p + 2s

CELKEM KREDITŮ

60

 

Doporučený studijní plán ke stažení zde.

Úvod > Studium > Studijní plán