Doktorandi

Profil doktoranda

  • Pokud chcete mít na následujících stránkách svůj profil, pošlete údaje administrátorovi
  • Vzor

Seznam doktorandů

Jméno

Specializace

Téma dizertační práce

Školitel/ka

Nástup do studia

Hana Beková (Matochová)

Literatura de los pueblos originarios de México en las postrimerías del milenio

Vendula Hingarová

2012

Iva Deylová (Cvancigerová)

Jižní Amerika. Kulturní vztahy s ČSR 2. pol. 20. stol

Kulturní vztahy Jižní Ameriky a Československa ve 2. pol 20. století

Josef Opatrný

2008

Eleni Dimelisová

Mayové

Ženy v mayské společnosti

Zuzana Marie Kostićová

2014

Lukáš Drvota

Československo a Latinská Ameriká, Latinská Amerika a Spojené státy

Las relaciones entre Checoslovaquia y Argentina en el periodo entreguerras

Josef Opatrný

2016

Alga Ferreira de Moura

Rio de Janeiro, República e Sociedade. A Primeira República na Capital Federal por meio das obras de Lima Barreto e João do Rio

Simona Binková

2011

Šárka Holišová

Nicaragua:  la evolución del país desde la caída de la dictadura somocista, la llegada al poder de Daniel Ortega, su elección en 2006 y el proceso hacia una nueva dictadura Josef Opatrný

2015

Linda Kočová

 Argentina/Chile 2/2 XX. stol. – současnost La influencia de A. Pinochet y J. D. Perón en la retórica actual de M. Bachelet y C. Fernández de Kirchner

Radek Buben

2014

Kateřina Kráčmarová

Češi na Kubě v širším kontextu vzájemných vztahů

Josef Opatrný

2013

Tomáš Kristlík

Zahraniční politika v USA a v Lat. Americe

Impact of Narcoterrorism on Security Environment of the Americas

Markéta Křížová

2011

Jaroslava Kutová

Mentalita španělských a britských dobrodruhů na území Nového světa Markéta Křížová

2016

Zuzana Lhotáková

Contemporáneos problemas sociales y ambientales en los países Andino

Markéta Křížová

2016

Veronika Moudrá

Mexiko: lidové umění

Projevy mexického lidového umění v moderní kultuře a jejich synkreze

Markéta Křížová

2010

Lenka Phillipová

Rastafariáni

Rastafariáni – vliv Bible a křesťanství na vznik a podoby rastafariánství na Jamajce

Markéta Křížová

2014

Petr Polakovič

Brazílie: české vystěhovalectví 19./20.stol.

Historie vystěhovalectví z českých zemí do Brazílie v 19. století

Simona Binková

2011

Martin Rataj

Andské země: problematika rozvoje

Lima: Problémy latinskoamerické metropole v souvislostech a vzájemné interakci

Bohumír Jánský

2014

Karel Smékal

Panamerikanismus

Vznik a transformace myšlenky panamerikanismu

Josef Opatrný

2010

Zita Straková

Latinská Amerika: gender a film

Stereotyp latinskoamerické ženy v hollywoodské komerční filmové produkci

Markéta Křížová

2010

Karolína Tuzarová (Omrtová)

Česko-Španělské vztahy: 16. stol

Olomoucký kopiar Juana Alonsa de Gamiz z let 1555-1558

Simona Binková

2010

Peter Vyšný Mexiko: Aztékové Štát, právo a každodenný život v aztéckom Tenochtitlane Markéta Křížová 2010
Jan Vytopil Pád španělské kolonie na Filipínách Josef Opatrný 2014
Ivana Kudrnová (Macháčková) Současná česká a chilská literatura pro děti Markéta Křížová přerušeno
Alena Rudolfová Brasilská imigrace do Portugalska, její základní charakteristiky a trendy (2. polovina 20. století) Simona Binková přerušeno
Michelle Leisky Hnutí Mexicanidad ve středním Mexiku Markéta Křížová přerušeno

Jména absolventek a absolventů jsou řazena abecedně.

Seznam současných i dřívějších studentů i studentek doktoranského programu viz Studijní informační systém.

Úvod > Středisko > Doktorandi