Karolína Tuzarová (Omrtová)

E-mail: karolina.omrtova@gmail.com

Typ studia: presenční

Předpokládané ukončení studia: 2013

Vzdělání:

2003 – 2007 bakalářské studium Archivnictví – historie FHS UHK

2007 – 2009 magisterské studium Iberoamerikanistika FF UK

2010 interní doktorandské studium SIAS FF UK

Zahraniční pobyty:

2009 Universidad de La Laguna, Tenerife – ERASMUS

2011 Biblioteca Nacional de Espa?a, Madrid – research stay, GAUK

2011 Archivo General de Simancas, Simancas (Valladolid) – research stay, GAUK

2011 Archivo Histórico Provincial  de  Álava, Vitoria – research stay, GAUK

Publikace:

OMRTOVÁ, K. 2009: Kubánští uprchlíci v časotpise Time v letech 1959 – 1989. Diplomová práce. SIAS FF UK. Vedoucí práce: J. Opatrný.

Projekty:

Projekt GA UK –  Výzkum materie k tématu doktorské práce: Olomoucký kopiář Juana Alonsa de Gámiz z let 1555 – 1558; dostupné ve španělských archívech (řešitelka)

Disertační práce: Olomoucký kopiář Juana Alonsa de Gámiz z let 1555 – 1558

Název v angličtině: The Olomouc cartulary of Juan Alonso de Gamiz from the years 1555 – 1558

Disertační práce bude zaměřena na vytvoření edice, časově omezené rokem 1555, rukopisu Juana Alonsa de Gámiz (kaplan a kancléř císaře Karla V. a od 1548 vyslanec Ferdinanda I. u císařského dvora) jenž je uložen v podobě kopiáře jeho korespondence z let 1555-1558 v SOA Olomouc. Na základě informací získaných studiem jak samotného kopiáře tak i sekundární literatury zamýšlí autorka nastínit historické události jednoho roku očekávajíc reflexi jak na nejvýznamnější dějinnou událost té doby, jíž bezesporu bylo uzavření Augspurského míru v září roku 1555, tak i na vývoj na území zámořských kolonií, převážně tedy Latinské Ameriky. Autorka se vypracováním doktorandské práce především pokusí prokázat povahu a míru zájmu význačných osobností tehdejší evropské politické scény o dění v zámořských koloniích Habsburské říše, tedy nakolik bylo toto téma frekventováno v dobové oficiální komunikaci, nakolik mu byl přikládán význam a jak představitelé Habsburské dynastie s těmito koloniemi spojovali své mocenské ambice.

Úvod > Středisko > Doktorandi > Karolína Tuzarová (Omrtová)