Lenka Phillipová

E-mail: lenka.philippova@gmail.com

Studium: kombinované

Předpokládané ukončení studia: 2018

Vzdělání:

2004–2012 Husitská teologická fakulty Univerzity Karlovy v Praze, postgraduální studium, teologie.

1998–2004 Husitská teologická fakulty Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium, husitská teologie a religionistika.

Zahraniční pobyty:

2006–2007 Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Religionswissenschaft I

Konference:

2014 International Conference Cyberspace 2014 (Haitian Vodou Online: Can Lwas Dance in Cyberspace?) 28.–29. 11. 2014, Právnická fakulta MU, Brno.

2012 Milenialismus. Očekávání konce světa v minulosti i v současnosti. (Millennial Aspects of the Rastafari Movement) 13.–14. 11. 2012, Husitská teologická fakulta UK, Praha

2007 International Conference Cyberspace 2007 (Rastafarians Online), 30.11.–1.12. 2007, Právnická fakulta MU, Brno.

Publikace:

PHILIPPOVÁ, L. (2013): „Millennial Aspects of the Rastafari Movement“ In: Vojtíšek, Zdeněk et alii: Millennialism. Expecting the End of the World in the Past and Present. Praha: Dingir. s. 61–70. ISBN 978-80-86779-30-0.

PHILIPPOVÁ, L. 2004: Racionalita a výzkum náboženství. Diplomová práce. Katedra religionistiky. HTF UK. Vedoucé práce: J. Gebelt.

Disertační práce: Rastafariáni – vliv Bible a křesťanství na vznik a podoby rastafariánství na Jamajce

Školitelka: Doc. Markéta Křížová, Ph.D.

Cílem práce je rozkrýt rovinu vztahu mezi rastafariánstvím a křesťanstvím a představit málo známý historický i současný náboženský kontext Jamajky, zejména pak afrojamajské křesťanství jako jeden ze zdrojů rastafariánství. Zaměřím se také na podoby vztahu rastů ke křesťanství a vztah církví k rastům a rastafariánství. Vzhledem k tomu, že rastafariánství není v české odborné literatuře takřka vůbec zpracováno, bude třeba jej zasadit do kontextu světového bádání.

Úvod > Středisko > Doktorandi > Lenka Phillipová