Lukáš Drvota

E-mail: lukasdrvota@seznam.cz

Typ studia: prezenční

Předpokládané ukončení studia: 2020/2021

Vzdělání:

2016 – dosud Univerzita Karlova

Doktorské studium

Fakulta: Filozofická

Obor: Iberoamerikanistika

2013 – 2016 Univerzita Karlova v Praze

Navazující magisterské studium

Fakulta: Filozofická

Obor: Iberoamerikanistika

2010 – 2013 Metropolitní univerzita Praha

Bakalářské studium

Obor: Mezinárodní vztahy a Evropská studia

Zahraniční pobyty

2015 – Meziuniverzitní výměna

Studium na mexické univerzitě Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey v délce jednoho semestru

2012 – 2013 – Program ERASMUS

Studium v rámci výměnného programu ve slovinské Lublani v délce jednoho semestru

Konference

2016 – Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos, Univerzita Karlova

Téma příspěvku: F. A. Elstner en Argentina y su viaje en el contexto de las relaciones comerciales entre Checoslovaquia y Argetnina antes de la Segunda Guerra Mundial

2016 – Las XVII Jornadas Iberoamericanas, Univerzita Pécs

Téma příspěvku: La importancia del papel de Checoslovaquia en el apoyo de régimen castrista después de la revolución cubana

Publikace

DRVOTA, L. 2016: Československo-kubánské vztahy v 80. letech 20. století. Diplomová práce. SIAS, FF UK. Vedoucí práce: J. Opatrný.

DRVOTA, L. 2013: Kubánsko-americké vztahy po roce 1959. Bakalářská práce. MUP. Vedoucí práce. J. Opatrný

Disertační práce

Disertační práce: Československo-argentinské vztahy v meziválečném období

Název v angličtině: The relations between Czechoslovak and Argentine in the interwar period

Školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Téma dizertační práce se zabývá československo-argentinskými vztahy v meziválečném obdobi, které byly zajímavé z několika důvodů. V prvé řadě v souvislosti s československým vystěhovalectvím do Argentiny, které zejména ve 20. letech nabralo na intenzitě. Druhým důvodem byl fakt, že Argentina byla nejvýznamější zemí v Latinské Americe z hlediska ekonomických vztahů, ale československá diplomacie tomu dlouhodobě nevěnovala pozornost. V neposlední řadě je třeba vzít v potaz vývoj politických vztahů zejména v souvislosti s jejich navazováním po první světové válce a předání československého velvyslanetcví Německu krátce před druhou světovou válkou.

Úvod > Středisko > Doktorandi > Lukáš Drvota