Zita Straková

E-mail: zita.strakova@glossa.cz

Typ studia: presenční

Předpokládané ukončení studia: 2013

Vzdělání:

od 2010 interní doktorandské studium SIAS

2008 – 2010 presenční navazující magisterské studium: Iberoamerikanistika FF UK

Zahraniční pobyty:

2009 – Mexiko: Instituto Tecnológico de Monterrey

Publikace:

STRAKOVÁ, Z. 2010: „Půlstoletí mexického rocku (1950 – 2000)“. IN Mexiko: 200 let nezávislosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

STRAKOVÁ, Z. 2010: Control Machete: současná mexická populární hudba ve společenském kontextu. Diplomová práce. SIAS, FF UK. Školitelka: M. Křížová

Disertační práce: Stereotyp latinskoamerické ženy v současné mainstreamové hollywoodské produkci (1990-2010)

Práce je zasazena do širšího tematického vymezení vztahu Latinské a anglosaské Ameriky. Zkoumá, jakým způsobem je stereotyp hispánské ženy v mainstreamové filmové tvorbě vytvářen, jaká jsou jeho specifika oproti nekomerční produkci, z jakých reálií vychází a do jaké míry vzniká na základě nereálných, idealizovaných představ. Práce vychází z hypotézy, že prezentovaný stereotyp latinskoamerické ženy je budován na základě ostrého kontrastu – u Latinoameričanů je obecně vždy více zdůrazňováno to, čím se liší od většinových obyvatel anglosaského světa. Identita Hispánců je tak konstruována na základě rozdílu a tento konstrukt nereflektuje svébytný vznik a výraz identity skutečné. Protikladně zobrazená dvojice filmových postav Latinoameričanky a nativního Američana bude analyzována na základě metodologických východisek strukturalismu a Derridovy teorie dekonstrukce (systém binárních opozic).

Úvod > Středisko > Doktorandi > Zita Straková