PROGRES

PROGRES Q 09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa

 

Od počátku existence programu University Karlovy PROGRES Q 09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa se na jeho řešení podílejí tři pracovníci SIAS (dr. Radek Buben, prof. Markéta Křížová a prof. dr. Josef Opatrný, oba posledně jmenovaní jsou členy Rady Progresu), v roce 2019 pak byla do programu inkorporována i Dr. Monika Brenišínová.

Pokračují v rámci programu ve výzkumu a dalších aktivitách především v oblastech dlouhodobého zájmu pracoviště, tedy ve studiu problematiky vztahu české společnosti k hispánskému a luzobrazilskému světu, otázek politického a kulturního vývoje karibské oblasti zejména v 19. a 20. století a v obecnější rovině studiu modernizace latinskoamerického kontinentu. Během práce na programu dále rostl zájem pracovníků SIAS o studium problematiky dvacátého století, kde je možné efektivně čerpat z dosud relativně nevytěžených archivních pramenů MZV, ABS či Národního archivu. Do těchto výzkumů se svými dílčími projekty zapojují i studenti doktorského studia (Kateřina Gabrhelíková – výzkum německých migrantů v Chile; Lukáš Drvota – vztahy Československa a Argentiny ve 2. polovině 20. století, Maroš Timko – československo-španělské vztahy 1918-1977).

Všichni pracovníci SIAS účastnící se programu PROGRES prezentují výsledky svého výzkumu i svoje názory na dění v hispánském a luzobrazilském světě v různých pořadech pro širší veřejnost v televizi, rozhlase a elektronických/tištěných médiích.

Od roku 2017, kdy byl projekt zahájen, uspořádalo Středisko 7 mezinárodních symposií.

Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones, září 2017 (zahraniční účastníci z Francie, Kuby, Maďarska, Německa, Španělska)
No solo 95 años de relaciones diplomáticas. Cinco siglos de los contactos checo-mexicanos: culturales, económicos y políticos, říjen 2017 (zahraniční účastníci z Mexika)
Checoslovaqia, Europa Central y América Latina. Periodo de entreguerras, září 2018 (zahraniční účastníci z Kolumbie, Polska, Maďarska a Mexika)
Género, política y religión en España e Iberoamérica: una perspectiva a largo plazo, konference, 2018.
Slavery – Enlightenment – Religion, červen 2019 (ve spolupráci s FSV) zahraniční účastníci z Velké Británie, Dánska a USA
500 años de La Habana. 1519-2019. Colonialismo, Nacionalismo, Internacionalismo, září 2019 (zahraniční účastníci z Francie, Kostariky, Kuby, Maďarska a Španělska)
Cien años de las relaciones diplomáticas checo-españolas, říjen 2019 (zahraniční účastníci ze Španělska).

Pracovníci SIASu účastní na PROGRESu přednášeli své příspěvky také za různých
symposiích a kongresech v zahraničí. Z nejvýznamnějších to byly:

Josef Opatrný, „Estudios de América Latina en Checoslovaquia durante la Guerra Fría
Mesa Presidencial Migraciones, Guerra Fría x Solidaridad: Estudios de América Latina desde Europa“ na The 36th International Congress of the Latin American Studies Association (LASA), Barcelona, 25. května 2018
Markéta Křížová, „Seasonal and short term migration from the Czech Lands to Latin America, end of the 19 th and beginning of the 20 th century“ na Fifth European Congress on World and Global History, Budapešť, 1. září 2017

Účastníci pak publikovali v rámci projektu šedesát osm textů. K nejvýznamnějším patří:

Výběrová bibliografie dedikovaná Progresu pracovníky SIAS 2017-2019

2017

Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.

Monika Brenišínová, Ana Mendieta, Traces / Stopy (Exposición). Ibero-Americana Pragensia. 2017, 45 (2), 137-151. ISSN 0536-2520.
Monika Brenišínová, Gabriela Eichlová, Vendula Hingarová, Sylvie Květinová (eds.), Mexiko – 200 let nezávislosti. Ibero-Americana Pragensia. 2017, 45 (2), 147-148. ISSN 0536-2520.
Monika Brenišínová,  Mexické kláštery na pomezí mezi křesťanstvím a pohanskou vírou. Dějiny a současnost. 2017, Neuveden (2), 36-39. ISSN 0418-5129.

PhDr. Radek Buben, Ph.D.

Kapitoly v knižních publikacích:

Radek Buben, „Stát, jeho kapacity, státnost a demokratizace: Reflexe nejenom z tzv. třetího světa“, in: Petr Agha (ed.). Budoucnost státu? Praha: Academia,  2017, s. 191-210.

prof. Markéta Křížová, Ph.D.

Knižní tituly a edice:

Markéta Křížová, (ed.), Za velkou louži: Vzpomínky moravského dělníka Matěje Poláčka na Afriku a Jižní Ameriku, Praha: NLN, 2017 [ISBN 978-80-7422-507-9]

Kapitoly v knižních publikacích a studie:

Markéta Křížová, Memorias de los viajes del trabajador moravo Matěj Poláček (1883-1975) por Argentina y Angola, in: Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos (=Iberoamericana Pragensia, Supplementum 47), Praga, Editorial Carolinum 2017, ISBN 978-80-246-3553-8, 67-78.
Markéta Křížová, Původní obyvatelé USA: snahy o řešení „indiánské otázky“, in Jana Kohnová – Barbora Holubová (eds.), Demokracie versus identity, Praha: Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2017, s. 34-48 (ISBN 978-80-7290-948-3)
Markéta Křížová, Las primeras impresiones del Nuevo Mundo: La isla Española en los reportes y cartas de jesuitas centroeuropeos, in Vida y obra de Juan Bosch en el contexto de la historia de la República Dominicana, ed. Josef Opatrný, Praha: Karolinum, 2017, 27-37
Markéta Křížová, M., „Bartolomé de Las Casas (1484–1566): Dobytí Ameriky a otázka lidské důstojnosti v evropském myšlení moderní doby“, in Miroslav Bárta, Martin Kovář et al., Lidé a dějiny: K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha: Academia, 2017
Markéta Křížová, To the Origins of American Archaeology in the Czech Lands: The Case of Julius Nestler. Ethnologia actualis. 2017, 17 (1), 89-106. ISSN 1339-7877.
Markéta Křížová, Josef Polišenský y su concepto de la historia general. Ibero-Americana Pragensia. 2017, 48 (1), 29-38. ISSN 0536-2520.
Markéta Křížová…et al. Struktury, podoby a legitimita moci v andském regionu ve 14. století. In: BERÁNEK, Ondřej – CERMANOVÁ, Pavlína – HRUBÝ, Jakub. Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století, Academia. 1 vyd. Praha: Academia, 2017, s. 764-784. ISBN 978-80-200-2738-2.
Markéta Křížová,  Into the unknown… : Central European resettlement to Argentina (1900-1938) as a case study of modern economic migrations. In: MILITELLO, Paolo – NUCIFORA, Melania. Frontiers, Migrations, Anchorings / Frontières, migrations, ancrages: Seminars and Thesis at the European Master Course TEMA European Territories in Catania (2011-2017). 1 vyd. Palermo: New Digital Frontiers, 2017, s. 137-147. ISBN 978-88-85812-04-8.

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Knižní tituly a edice:

Josef Opatrný, Splněný sen majora Rogerse. Lewis a Clark na březích Pacifiku, Prah Epocha, 2017, ISBN 978-80-7557-071-0, str. 170.
Josef Opatrný, Kuba, Libri, Praha 2017 (druhé rozšířené vydání), ISBN 978-80-7277-558-3, str. 196.
Josef Opatrný, Válka Severu proti Jihu, Praha, Vydavatelství Karolinum Praha 2017 (třetí rozšířené vydání) ISBN 978-80-246-3555-2, str. 385.
Josef Opatrný (coord.), Vida y obra de Juan Bosch en el contexto de la historia de la República Dominicana(=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 46), Praha, Vydavatelství Karolinum 2017, ISBN 978-80-246-3533-0, str. 139.
Josef Opatrný (coord.), Relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 47) Praha, Vydavatelství Karolinum 2017, ISBN 978-80-246-3553-8, str. 228.

Kapitoly v knižních publikacích:

Josef Opatrný, El siglo XX en las relaciones checo-dominicanas, in: Vida y obra de Juan Bosch en el contexto de la historia de la República Dominicana (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 46) (Josef Opatrný, coord), Praha, Vydavatelství Karolinum 2017, ISBN 978-80-246-3533-0, 93 -111.
Josef Opatrný, Cinco siglos de las relaciones entre los Países checos y América Latina, in: Relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 47), Praha, Vydavatelství Karolinum 2017, ISBN 978-80-246-3553-8, str. 17-40.
Josef Opatrný, Eva Perónová (1919–1952). Nejmocnější žena západní polokoule dvacátého století. in: Miroslav Bárta, Martin Kovář et al., Lidé a dějiny: K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha: Academia, 2017, ISBN 978-80-200-2716-0, 741-762.
Josef Opatrný, Španělsko, občanská válka a atlantický svět. In: Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. 1 vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2017, s. 10-33. ISBN 978-80-7286-312-9.

Studie:

Josef Opatrný, „Desde la emigración austrohúngara hasta los partidarios del Estado independiente checoslovaco en Argentina. Dos décadas de transformación de la emigración checa a principios del siglo XX“, en: Ursula Prutsch, Joao Fabio Bertonha, Mónika Szente-Varga, ed.: Aventureros, utopistas, emigrantes. Del Imperio Habsburgo a las Américas. Iberoamericana Vervuert, Madrid – Frankfurt am Main 2017, pp. 159-174. Serie Estudios Ahila No. 14. ISBN 978-84-16922-30-7 e ISBN 978-3-95487-623-5
Josef Opatrný, Recordando a Bohumil Baďura. Ibero-Americana Pragensia. 2017, 45 (1), 15-19. ISSN 0536-2520.
Josef Opatrný, Dějiny ho zprostí viny?. Dějiny a současnost. 2017, 39 (9), 15-19. ISSN 0418-5129.
Josef Opatrný, Josef Polišenský y los principios de la iberoamericanística checa. Ibero-Americana Pragensia. 2017, 45 (2), 19-27. ISSN 0536-2520.

2018

Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.

Monika Brenišínová, Mexické kláštery na pomezí tří vědeckých disciplín: historie, dějin umění a antropologie. In: GALETA, Jan – ŠOLC, Martin. Architektura mezi myšlenkou a skutečností. 1 vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2018, s. 2-19. ISBN 978-80-7480-108-2.
Monika Brenišínová, Markéta Křížová, Kateřina Březinová, Dějiny umění Latinské Ameriky. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2018, 403 s. ISBN 978-80-246-3175-2.

prof. Markéta Křížová, Ph.D.

Knižní publikace:

Monika Brenišínová, Markéta Křížová, Kateřina Březinová, <em>Dějiny umění Latinské Ameriky</em>. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2018, 403 s. ISBN 978-80-246-3175-2.

Studie a kapitoly:

Křížová, Markéta, „Indiáni, nebo Němci? Dilema brazilské společnosti na prahu 20. století a role Alberto Vojtěcha Friče“, in Šárka Grauová, Alena Rudolfová, Milan Tichý et al., Brazílie v souvislostech, Červený Kostelec 2018, s. 319-340. (ISBN 978-80-7465-306-3)
Křížová, Markéta, “The History of Human Stupidity”: Vojtěch Frič and his Program of a Comparative Study of Religions, Ethnologia Actualis 18:1 (2018), 42-67 (ISSN 1339-7877) (dvojí dedikace KREAS/PROGRES)
Křížová, Markéta, “Josef Polišenský and the Founding of Ibero-American Studies in Czechoslovakia”, in Katja Naumann, Torsten Loschke, Steffi Marung, Matthias Middell (eds.): In Search of Other Worlds: Towards a Cross-Regional History of Area Studies, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2018, 129-166 (dvojí dedikace KREAS/PROGRES)
Křížová, Markéta, Julius Nestler: Gymnaziální profesor na stopě Atlantidy, Marginalia Historica 1 (2018), 89-99
Křížová, Markéta, Between „here“ and „over there“: Short-term and circular mobility from the Czech Lands to Latin America (1880s-1930s). Hungarian Historical Review. 2018, 7 (2), 191-218. ISSN 2063-8647.

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Knižní publikace:

Josef Opatrný, Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 48) (Josef Opatrný, coord.) Praha, Vydavatelství Karolinum 2018, ISBN 978-80-246-3553-8, str. 246.

Kapitoly v knižních publikacích:

Josef Opatrný, Španělsko, občanská válka a atlantický svět, in: Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936-1939, Zdeněk Maršálek-EmilVoráček a kol., Historický ústav AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2017, ISBN 978-80-7286-312-9, str. 10-33
Josef Opatrný, Checoslovaca y Caribe hispano en los cincuenta y sesenta del siglo XX, in: Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 48) (Josef Opatrný, coord.) Praha, Vydavatelství Karolinum 2018, ISBN 978-80-246-3553-8, 169-185.
Josef Opatrný y Sigfrido Vázquez Cienfuegos, Cuba y Checoslovaquia durante a Guerra Fría: Estudio de caso, in: José Manuel Azcona Pastor, Israel Escalona Chádez, Mónica García Salgado (Editores), Relaciones bilaterales España-Cuba (siglo XX), Sílex Universidad 2018, ISBN 978-84-7738, str. 366 -392

2019

Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.

Publikované texty:

Monika Brenišínová, „Klášterní umění Nového Španělska 16. století: umění na hranici kultur a vědeckých disciplín“, in: Eva Csémyová, Jakub Hauser, Tereza Johanidessová, Adéla Klinerová (eds.), Překračování hranic Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech. Crossing Borders. Interdisciplinarity, migration and mobility in art history and related subjects, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019, ISBN 978-80-7308-940-5, pp. 8-26.
Monika Brenišínová, „Muzeum Templo Mayor. Po nejnovějších vykopávkách v historickém centru Ciudad de México s Eduardem Matosem Moctezumou“, Dějiny a současnost, Praha, Lidové Noviny, 3/2019, pp. 38-40. ISSN 0418-5129
Monika Brenišínová, „Lid z údolí Nazca“, Živá historie, Brno, Extra Publishing, 5/2019, pp. 8-12. ISSN 1802-2278

Monika Brenišínová, Lid z údolí Nazca, Epocha. 2019, 2019 (5), 8-12. ISSN 1214-9519.

prof. Markéta Křížová, Ph.D.

Knižní publikace – edice:

Dagmar Winklerová – Markéta Křížová (ed.), Alois Richard Nykl, Present – Day Mexico: Gleanings of two years travel and study from Río Grande to Yucatán, Praha: Národní muzeum, 2019 (ISBN 978-80-7036-607-3), str. 333. (podíl 50% – DW není afiliovaná na FF UK)

Studie a kapitoly:

Křížová, Markéta, “Retorno de la civilización” a Quiriguá: Arqueología maya y los juegos de poder y prestigio en Centroamérica en los siglos XIX y XX, EntreDiversidades 6:2 (2019), 9-38 (ISSN 2007-7610)
Markéta Křížová, …et al. Josef Polišenský and the Founding of Ibero-American Studies in Czechoslovakia. In: NAUMANN, Katja – LOSCHKE, Torsten – MARUNG, Steffi – MIDDELL, Matthias. In Search of Other Worlds: Towards a Cross-Regional History of Area Studies. 1 vyd. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2019, s. 129-166. ISBN 978-3-96023-054-0.

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Knižní tituly:

Josef Opatrný, Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras. (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 51) (Josef Opatrný, coord.) Praha, Vydavatelství Karolinum 2019, ISBN 978-80-246-4259-8, str. 178.
Josef Opatrný, Estudios americanos, Tomo I. Cuba y el Caribe, str. 590, Tomo II, Continentes y mares hispanos, str. 500, Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea 2019, ISBN 978-84-17764-50-0
Josef Opatrný, Amerika presidenta Granta, Praha, Karolinum, 2. rozšířené vydání. ISBN 978-80-246-4191-1, str. 431
Josef Opatrný, Panama, Praha, Libri 2019, 2. rozšířené vydání, ISBN 978-80-7277-575-0, str. 195
Josef Opatrný, Lid mi říká Evita. Životní příběh Evy Perónové. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Epocha, 2019, 315 s. ISBN 978-80-7557-223-3.

Kapitoly v knihách:

Josef Opatrný, América Latina en los textos de emigrantes y viajeros checos en los años veinte y treinta del siglo XX, in: Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras. (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 51) (Josef Opatrný, coord.) Praha, Vydavatelství Karolinum 2019, ISBN 978-80-246-4259-8, str. 137-154.
Josef Opatrný, La sociedad de Bohemia del siglo XIX y la guerra hispano-norteamericana, in: España y Estados Unidos en 1898. La guerra a travís de la prensa europea. Ed. José Girón Garrote. Universidad de Oviedo 2018 (vyšlo 2019), ISBN 978-84-16343-79-9, str. 67-78.
Josef Opatrný, The Long Road to Collapse. The End of an Empire on Which the Sun Never Set. In: BÁRTA, Miroslav. Civilisations: Collapse and regenerations. Rise, fall and transformation in history. 1 vyd. Praha: Academia, 2019, s. 393-436. ISBN 978-80-200-2907-2.
Josef Opatrný, Richard Haliburton ve světě bez hranic. In: Richard Haliburton. Po stopách dobrodruha. 1 vyd. Praha: Regia, 2019, s. 5-7. ISBN 978-80-87866-42-9.

Studie a kapitoly:

Josef Opatrný, Ádám Anderle in memoriam. Ibero-Americana Pragensia. 2019, 46 (2), 7-11. ISSN 0536-2520.
Josef Opatrný, 1492 Objevení Ameriky. Kauzy. 2019, (září), 6-50. ISSN 1805-0301.
Josef Opatrný, Lisandro Pérez, Sugar, Cigars, and Revolution. The Making of Cuban New York. Ibero-Americana Pragensia. 2019, 46 (1), 76-77. ISSN 0536-2520.

Recenze:

Josef Opatrný, Hideaki Kami, Diplomacy meets migration. US Relations with Cuba during the Cold War, Cambridge University Press 2018, in: Journal of American History, June 2019, 106, ISSN 0021-8723, 248-249

 

Úvod > Věda a výzkum > Výzkum > PROGRES