Koncepce

Hlavní priority rozvoje:

 

– vědecké projekty dle zaměření pracovníků

– publikace ročenky Ibero-Americana Pragensia a monografických suplement

– pořádání vědeckých sympozií

– u doktorského studia je kladen důraz na účast studentek a studentů na zahraničních cestách a vědeckých aktivitách

– vypisování výběrových přednášek z problematiky disertačních prací doktorandek a doktorandů

– spolupráce na mezinárodním programu s Technologickým Institutem v Monterrey (Mexiko)

 

Koncepce rozvoje SIAS FF UK v budoucích letech viz

Úvod > Koncepce