Pro doktorand(k)y

Studium se realizuje formou individuálního studijního plánu, který je zaměřen na prohloubení obecně teoretických znalostí z oboru studia a odborných znalostí. Jich pak student využívá nejen k napsání doktorské disertační práce, ale i v další tvůrčí činnosti v oboru.

V doktorském studijním programu je předepsáno složení minimálně čtyř zkoušek a podílet se na vědeckovýzkumných aktivitách.

Aktuální informace o přijímacím řízení pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022 naleznete zde.

Úvod > Pro doktorand(k)y