Pro doktorandy

Studium se realizuje formou individuálního studijního plánu, který je zaměřen na prohloubení obecně teoretických znalostí z oboru studia a odborných znalostí. Jich pak student využívá nejen k napsání doktorské disertační práce, ale i v další tvůrčí činnosti v oboru.

V doktorském studijním programu je předepsáno složení minimálně čtyř zkoušek a podílet se na vědeckovýzkumných aktivitách.

Úvod > Pro doktorandy