Publikace

Rok 2017

Markéta Křížová (ed.), Za velkou louži: Vzpomínky moravského dělníka Matěje Poláčka na Afriku a Jižní Ameriku, Praha: NLN, 2017

Josef Opatrný, Válka Severu proti Jihu, Vydavatelství Karolinum Praha 2017, (třetí rozšířené vydání) ISBN 978-80-246-3555-2, str. 385.

 

Relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 47) (Josef Opatrný, coord.) Praha, Vydavatelství Karolinum 2017, ISBN 978-80-246-3553-8, str. 228.

 

Josef Opatrný, Splněný sen majora Rogerse. Lewis a Clark na březích Pacifiku. Epocha, Praha 2017, ISBN 978-80-7557-071-0, str. 170

 

Josef Opatrný, Kuba, Libri, Praha 2017  – druhé rozšířené vydání, ISBN 978-80-7277-558-3,  str. 196

 

Vida y obra de Juan Bosch en el contexto de la historia de la República Dominicana(=(=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 46) (Josef Opatrný, coord), Praha, Vydavatelství Karolinum 2017, ISBN 978-80-246-3533-0, str. 139

Rok 2016

Markéta Křížová, Dějiny Střední Ameriky, Praha: NLN, 2016 (ISBN 978-80-7422-486-7

Simona Binková, Markéta Křížová a kol., Ir más allá…Fuentes bohemicales para el estudio comparativo de la expansión colonial espaňola en la temprana Edad, (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 42), Praha, Vydavatelství Karolinum 2016, 248 str. ISBN 9788024629285.

Josef Opatrný, Mexiko, Praha, Libri 2016, 227 str., druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-7277-548-4.

Josef Opatrný, Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeňas de los siglos XIX y XX, (=Ibero-Americana Pragensia Supplementum 43/2016), Praha, Vydavatelství Karolinum 2016, 342 str. ISBN 978-80-246-3267-4.

Knihu můžete zakoupit v e-shopu FF UK zde

Sigfrido Vázquez Cienfuegos (coord.), Poder y conflictividad social en américa latina, (=Ibero-Americana Pragensia Supplementum 44/2016), Praha, Vydavatelství Karolinum 2016, 172 str. ISBN 978-80-246-3166-0.

Knihu můžete zakoupit v e-shopu FF UK zde

Josef Opatrný, Viva Cuba Libre – Tři války za kubánskou nezávislost, 1868-1898, Praha, Nakladatelství Epocha 2016, 328 str. ISBN 978-80-7557-021-5.

Rok 2015

Josef Opatrný, Michal Zourek, Lucia Majlátová, Matyáš Pelant, Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945-1989 en los archivos de la República checa, (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 38), Praha, Vydavatelství Karolinum 2015, ISBN 978-80-246-2862-2, str. 321.

Opatrný, J. (coord.), Las Relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945-1989, (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 40), Praha, Vydavatelství Karolinum 2015, ISBN 978-80-246-3089-2, str. 239.

Markéta Křížová, Reyes, emprendedores, misioneros. Rivalidad imperial y sincretismo colonial en la Costa de Mosquitia, siglo XIX (=Supplementum IAP, 41), Vydavatelství Carolinum, Praha 2015, ISBN 978-80-246-3094-6, pp. 303.

Rok 2014

Opatrný, J. (coord.). El Caribe hispanoparlante en las obras de sus historiadores, (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 35), Praha, Vydavatelství Karolinum 2014, ISBN 978-80-246-2437-2, str. 375

Opatrný, J. Pamatujte na Alamo. Od reality k mýtu a zase zpátky, Epocha, Praha 2014 ISBN  978-80-7425-212-9, str. 110

Opatrný, J. (coord). Las relaciones checo-argentinas, (Josef Opatrný coord.) (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 37), Praha, Vydavatelství Karolinum 2014, ISBN 978-80-246-2183-8, str. 268

Zourek, Michal. Checoslovaquia y el Cono Sur 1945-1989. Relaciones políticas, económicas y culturales durante la Guerra Fría, Supplementum de Ibero-Americana Pragensia 39, Praha 2014.

Rok 2013

Baďura, B. Páginas de la historia del pueblo del Caney (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 30), Vydavatesltví Karlinum, Praha 2013, ISBN 978-80-246-2187-6, str. 352

Bernkopfová, M. La identidad cultural de los nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla y la influnecia de la Unión de Cooperativas Tosepan (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 34), Vydavatesltví Karlinum, Praha 2013, ISBN 978-80-246-2491-4, str. 234

Perutka, L. Checoslovaquia, Guatemala y México en el período de la revolución guatemalteca (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 30), Vydavatesltví Karlinum, Praha 2013, ISBN 978-80-246-2429-7, str. 167

Opatrný, J. Malá skvělá válka. Konflikt mezi Španělskem a USA 1898. Praha Epocha, 2013. ISBN 978-80-7425-186-3, str. 317

Rok 2012

Migraciones en el Caribe Hispano

 • Josef Opatrný (ed.)

  Ibero-Americana Pragensia Supplementum 31/2012

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

  ISBN 978-80-246-2183-8

  ISSN 1210-6690

  Rok vydání: 2012

  Rozsah: 222 stran

  Jazyk knihy: španělský

  Doporučená cena: 180,– Kč

Koupit v e-shopu

Kniha přináší šestnáct studií sedmnácti specialistů z Francie, Mexika, Spojených států, Španělska a České republiky na různé problémy spjaté s migrací nejen na španělsky mluvících ostrovech Karibské oblasti především v devatenáctém století. Markéta Křížová, Juan Manuel de la Serna, Pascale Villegas a Rosa Torras sledují kulturní a sociální vlivy venkovních imigrantů na jinak izolované komunity středoamerického a mexického pobřeží. Kuethe, Piqueras a Opatrný věnují pozornost zejména kolonizačním projektům na Kubě, Consuelo Naranjo Orovio pak sleduje stejnou problematiku ze širšího hlediska. Jazykově i tematicky se z celku vymyká anglicky psaná studie Luise Marttíneze Fernándeze, který se pokouší o přesnější periodizaci a charakteristiku kubánského exilu v USA po roce 1959. Práce je příspěvkem do současné diskuse o migracích v Latinské Americe.

Rok 2011

Bortlová, H. Československo a Kuba v letech 1959-1962. Praha: FF UK 2011. (Viz Abstrakt Recenze, rezenze Dějiny a Současnost )

Kostićová, Z. Křížová, M. Květinová, S. Krvavé rituály Latinské Ameriky. Praha: XYZ 2011.

Křížová, M. Mayové: Víc než záhady dávné civilizace, Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan mladší 2011.

Křížová, M. Nikaragua, Praha: Libri 2011.

Ramos-Kuethe, L. (ed.) Romance anónimo sobre el sitio y la toma de La Habana por los ingleses en 1762, (Ibero-americana Pragensia – Supplementum 28/2011), Praha: Karolinum 2011.

Opatrný, J. (ed.). Las relaciones checo-mexicanas, (=Ibero-Americana Pragensia, Suppl. 26), Vydavatelství Karolinum, Praha 2011, ISSN 1210-6696,  ISBN 978-80-246-1954-5, str. 241

Rok 2010

Hingarová, V. Květinová, S. Eichlová, G. Mexiko – 200 let nezávislosti. Červený kostelec: Pavel Mervart 2010. (Viz Recenze)

Housková, A. Visión de Hispanoamérica: Paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y en la novela, (Ibero-americana Pragensia – Supplementum 23/2009), Praha: Karolinum 2010.

Křížová, M. Dominikánská republika, Praha: Libri 2010.

Opatrný, J. (ed.) El caribe hispano de los siglos XIX y XX: Viajeros y testimonios, (Ibero-americana Pragensia – Supplementum 25/2009), Praha: Karolinum 2010.

Opatrný, J. José Antonio Saco y la búsqueda de la identidad cubana (Ibero-americana Pragensia – Supplementum 24/2009), Praha: Karolinum 2010. (Viz Recenze).

Rok 2009

Křížová, M. Haiti, Praha: Libri 2009.

Opatrný, J. (ed.). Las relaciones checo-espaňolas: Viajeros y testimonios. (Ibero-americana Pragensia – Supplementum 22/2008), Praha: Karolinum 2009.

Lopes, F. Kronika vlády D. Pedra I. Přel. Havlíková, M. Doslov Binková, S. Praha:Argo 2009. (Viz zde odkaz Recenze)

Rok 2008

Binková, S. Čas zámořských objevů, Praha: Triton 2008

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska. Přel. P. Zavadil a M. Moravcová. Předmluva M. Havlíková. Epilog S. Binková. Praha: Argo 2008. (Viz zde odkaz Recenze)

Dále:

Opatrný, J. Amerika v proměnách staletí. Praha : Libri 1998. (Viz zde odkaz)

 

————————————————————————–

Publikace jednotlivých pracovníků SIAS jsou k nahlédnutí na jejich osobnícz stránkách viz Akademický sbor

Publikační výstupy (od 2010) viz OBD – Osobní bibliografická databáze pro evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů UK

Publikační výstupy (od 1996-2008) viz Jmenný rejstřík pracovníků FF UK

Úvod > Věda a výzkum > Publikace