Publikace

Rok 2020

Simona Binková, Josef Opatrný (eds.), Quinientos años de La Habana (1519 – 2019).  Colonialismo, nacionalismo, internacionalismo, Ibero-Americana Pragensia – Supplementum 52/2020, Karolinum, Praha 2020, ISBN 978-80-246-4504-9, str. 309.

Rok 2019

Markéta Křížová – Winklerová Dagmar – Josef Ženka…et al., Alois Richard Nykl: Present-Day Mexico, 1 vyd. Praha: Národní muzeum, 2019, 333 s. ISBN 978-80-7036-607-3.
Josef Opatrný (ed.), Checoslovaquia, Europa Central y América Latina – El periodo de entreguerras, Ibero-Americana Pragensia – Supplementum 51/2019, Karolinum, Praha 2019, str. 180.

Josef Opatrný, Amerika presidenta Granta, 2. rozšířené vydání, Karolinum, Praha 2019.

Josef Opatrný, Panama, 2. rozšířené vydání, Libri, Praha 2019.

Josef Opatrný, Lid mi říká Evita. Životní příběh Evy Perónové. 1 vyd., Praha: Nakladatelství Epocha, 2019, 315 s. ISBN 978-80-7557-223-3.

Josef Opatrný, Estudios americanos, Tomo I. Cuba y el Caribe, Str. 590, Tomo II, Continentes y mares hispanos , Str. 500, Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea 2019, ISBN 978-84-17764-50-0.

Rok 2018

Monika Brenišínová, Markéta Křížová, Kateřina Březinová,Dějiny umění Latinské Ameriky, Karolinum, Praha 2018, 403 s., ISBN 978-80-246-3175-2.

Šárka Grauová, Milan Tichý, Radek Buben, Jan Hricsina, Simona Binková, Markéta Křížová, Lada Weissová, Julie Marešová, Karel Staněk, Alena Jirásková, Brazílie v souvislostech, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2018, 418 s., ISBN 978-80-7465-306-3.

Josef Opatrný, Lukáš Perutka, Lukáš Drvota, Caribe hispano y Europa – Siglos XIX y XX – Dos siglos de relaciones, Karolinum, Praha 2018, 246 s., ISBN 978-80-246-3553-8.

Rok 2017

Markéta Křížová (ed.), Za velkou louži: Vzpomínky moravského dělníka Matěje Poláčka na Afriku a Jižní Ameriku, Praha: NLN, 2017

Josef Opatrný, Válka Severu proti Jihu, Vydavatelství Karolinum Praha 2017, (třetí rozšířené vydání) ISBN 978-80-246-3555-2, str. 385.

 

Relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 47) (Josef Opatrný, coord.) Praha, Vydavatelství Karolinum 2017, ISBN 978-80-246-3553-8, str. 228.

 

Josef Opatrný, Splněný sen majora Rogerse. Lewis a Clark na březích Pacifiku. Epocha, Praha 2017, ISBN 978-80-7557-071-0, str. 170

 

Josef Opatrný, Kuba, Libri, Praha 2017  – druhé rozšířené vydání, ISBN 978-80-7277-558-3,  str. 196

 

Vida y obra de Juan Bosch en el contexto de la historia de la República Dominicana(=(=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 46) (Josef Opatrný, coord), Praha, Vydavatelství Karolinum 2017, ISBN 978-80-246-3533-0, str. 139

Rok 2016

Markéta Křížová, Dějiny Střední Ameriky, Praha: NLN, 2016 (ISBN 978-80-7422-486-7

Simona Binková, Markéta Křížová a kol., Ir más allá…Fuentes bohemicales para el estudio comparativo de la expansión colonial espaňola en la temprana Edad, (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 42), Praha, Vydavatelství Karolinum 2016, 248 str. ISBN 9788024629285.

Josef Opatrný, Mexiko, Praha, Libri 2016, 227 str., druhé rozšířené vydání. ISBN 978-80-7277-548-4.

Josef Opatrný, Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeňas de los siglos XIX y XX, (=Ibero-Americana Pragensia Supplementum 43/2016), Praha, Vydavatelství Karolinum 2016, 342 str. ISBN 978-80-246-3267-4.

Knihu můžete zakoupit v e-shopu FF UK zde

Sigfrido Vázquez Cienfuegos (coord.), Poder y conflictividad social en américa latina, (=Ibero-Americana Pragensia Supplementum 44/2016), Praha, Vydavatelství Karolinum 2016, 172 str. ISBN 978-80-246-3166-0.

Knihu můžete zakoupit v e-shopu FF UK zde

Josef Opatrný, Viva Cuba Libre – Tři války za kubánskou nezávislost, 1868-1898, Praha, Nakladatelství Epocha 2016, 328 str. ISBN 978-80-7557-021-5.

Rok 2015

Josef Opatrný, Michal Zourek, Lucia Majlátová, Matyáš Pelant, Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945-1989 en los archivos de la República checa, (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 38), Praha, Vydavatelství Karolinum 2015, ISBN 978-80-246-2862-2, str. 321.

Opatrný, J. (coord.), Las Relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945-1989, (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 40), Praha, Vydavatelství Karolinum 2015, ISBN 978-80-246-3089-2, str. 239.

Markéta Křížová, Reyes, emprendedores, misioneros. Rivalidad imperial y sincretismo colonial en la Costa de Mosquitia, siglo XIX (=Supplementum IAP, 41), Vydavatelství Carolinum, Praha 2015, ISBN 978-80-246-3094-6, pp. 303.

Rok 2014

Opatrný, J. (coord.). El Caribe hispanoparlante en las obras de sus historiadores, (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 35), Praha, Vydavatelství Karolinum 2014, ISBN 978-80-246-2437-2, str. 375

Opatrný, J. Pamatujte na Alamo. Od reality k mýtu a zase zpátky, Epocha, Praha 2014 ISBN  978-80-7425-212-9, str. 110

Opatrný, J. (coord). Las relaciones checo-argentinas, (Josef Opatrný coord.) (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 37), Praha, Vydavatelství Karolinum 2014, ISBN 978-80-246-2183-8, str. 268

Zourek, Michal. Checoslovaquia y el Cono Sur 1945-1989. Relaciones políticas, económicas y culturales durante la Guerra Fría, Supplementum de Ibero-Americana Pragensia 39, Praha 2014.

Rok 2013

Baďura, B. Páginas de la historia del pueblo del Caney (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 30), Vydavatesltví Karlinum, Praha 2013, ISBN 978-80-246-2187-6, str. 352

Bernkopfová, M. La identidad cultural de los nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla y la influnecia de la Unión de Cooperativas Tosepan (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 34), Vydavatesltví Karlinum, Praha 2013, ISBN 978-80-246-2491-4, str. 234

Perutka, L. Checoslovaquia, Guatemala y México en el período de la revolución guatemalteca (=Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 30), Vydavatesltví Karlinum, Praha 2013, ISBN 978-80-246-2429-7, str. 167

Opatrný, J. Malá skvělá válka. Konflikt mezi Španělskem a USA 1898. Praha Epocha, 2013. ISBN 978-80-7425-186-3, str. 317

Rok 2012

Migraciones en el Caribe Hispano

 • Josef Opatrný (ed.)

  Ibero-Americana Pragensia Supplementum 31/2012

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

  ISBN 978-80-246-2183-8

  ISSN 1210-6690

  Rok vydání: 2012

  Rozsah: 222 stran

  Jazyk knihy: španělský

  Doporučená cena: 180,– Kč

Koupit v e-shopu

Kniha přináší šestnáct studií sedmnácti specialistů z Francie, Mexika, Spojených států, Španělska a České republiky na různé problémy spjaté s migrací nejen na španělsky mluvících ostrovech Karibské oblasti především v devatenáctém století. Markéta Křížová, Juan Manuel de la Serna, Pascale Villegas a Rosa Torras sledují kulturní a sociální vlivy venkovních imigrantů na jinak izolované komunity středoamerického a mexického pobřeží. Kuethe, Piqueras a Opatrný věnují pozornost zejména kolonizačním projektům na Kubě, Consuelo Naranjo Orovio pak sleduje stejnou problematiku ze širšího hlediska. Jazykově i tematicky se z celku vymyká anglicky psaná studie Luise Marttíneze Fernándeze, který se pokouší o přesnější periodizaci a charakteristiku kubánského exilu v USA po roce 1959. Práce je příspěvkem do současné diskuse o migracích v Latinské Americe.

Rok 2011

Bortlová, H. Československo a Kuba v letech 1959-1962. Praha: FF UK 2011. (Viz Abstrakt Recenze, rezenze Dějiny a Současnost )

Kostićová, Z. Křížová, M. Květinová, S. Krvavé rituály Latinské Ameriky. Praha: XYZ 2011.

Křížová, M. Mayové: Víc než záhady dávné civilizace, Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan mladší 2011.

Křížová, M. Nikaragua, Praha: Libri 2011.

Ramos-Kuethe, L. (ed.) Romance anónimo sobre el sitio y la toma de La Habana por los ingleses en 1762, (Ibero-americana Pragensia – Supplementum 28/2011), Praha: Karolinum 2011.

Opatrný, J. (ed.). Las relaciones checo-mexicanas, (=Ibero-Americana Pragensia, Suppl. 26), Vydavatelství Karolinum, Praha 2011, ISSN 1210-6696,  ISBN 978-80-246-1954-5, str. 241

Rok 2010

Hingarová, V. Květinová, S. Eichlová, G. Mexiko – 200 let nezávislosti. Červený kostelec: Pavel Mervart 2010. (Viz Recenze)

Housková, A. Visión de Hispanoamérica: Paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y en la novela, (Ibero-americana Pragensia – Supplementum 23/2009), Praha: Karolinum 2010.

Křížová, M. Dominikánská republika, Praha: Libri 2010.

Opatrný, J. (ed.) El caribe hispano de los siglos XIX y XX: Viajeros y testimonios, (Ibero-americana Pragensia – Supplementum 25/2009), Praha: Karolinum 2010.

Opatrný, J. José Antonio Saco y la búsqueda de la identidad cubana (Ibero-americana Pragensia – Supplementum 24/2009), Praha: Karolinum 2010. (Viz Recenze).

Rok 2009

Křížová, M. Haiti, Praha: Libri 2009.

Opatrný, J. (ed.). Las relaciones checo-espaňolas: Viajeros y testimonios. (Ibero-americana Pragensia – Supplementum 22/2008), Praha: Karolinum 2009.

Lopes, F. Kronika vlády D. Pedra I. Přel. Havlíková, M. Doslov Binková, S. Praha:Argo 2009. (Viz zde odkaz Recenze)

Rok 2008

Binková, S. Čas zámořských objevů, Praha: Triton 2008

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska. Přel. P. Zavadil a M. Moravcová. Předmluva M. Havlíková. Epilog S. Binková. Praha: Argo 2008. (Viz zde odkaz Recenze)

Dále:

Opatrný, J. Amerika v proměnách staletí. Praha : Libri 1998. (Viz zde odkaz)

 

————————————————————————–

Publikace jednotlivých pracovníků SIAS jsou k nahlédnutí na jejich osobnícz stránkách viz Akademický sbor

Publikační výstupy (od 2010) viz OBD – Osobní bibliografická databáze pro evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů UK

Publikační výstupy (od 1996-2008) viz Jmenný rejstřík pracovníků FF UK

Úvod > Věda a výzkum > Publikace