Konference

Doktorand by se měl setkávat s odborníky svého oboru. Nejlepší příležitostí je účastnit se sympozií, seminářů a mezinárodních konferencí, které pořádají univerzity i odborné organizace po celém světě. Na konferenci se lze přijít jen podívat (pasivní účast) a nebo také přednést příspěvek (aktivní účast).

Doktorandi by měli presentovat výsledky svých výzkumů jak na domácí, tak i na zahraniční akademické půdě. Stejně důležité je poslechnout si příspěvky kolegů a i odborníků a seznámit se s nimi.

Nejjednodušší je dostat se na konferenci pořádanou SIASem, které každoročně pořádá v září sympozium, jehož tématem je obvykle Karibik či emigrace do LA.

Na konferencích se hlavně presentují příspěvky (20 min) či postery (5 min), Některé konference pak publikují z příspěvků sborníky.

KDE SE DOZVÍM O KONFERENCI?

1) Ptejte se školitele. Ten na konference jistě jezdí a do rukou se mu dostávají výzvy k podání příspěvků CFP (tzv. CALL FOR PAPERS). Na mezinárodní konference se vyhlašují až rok v předstihu. Je třeba plánovat dlouho dopředu.

2) sledujte odborné portály svých oborů a specializací

např.:

REDIAL – evropský portál k Latinské Americe

Linguist – lingvistický portál

3) staňte se členy odborných organizací, které informují o pořádání vlastních i jiných konferencí

 

CO JE K ÚČASTI NA KONFERENCI POTŘEBA UDĚLAT ?

1. zjistit kdy a kde se konference plánuje

2. do termínu (Call for papers/Convocatoria) zaslat abstrakt příspěvku (obvykle 500 znaků)

3. čekat zda příspěvek bude přijat (pozn. na mezinárodní prestižní konference je konkurence příspěvků veliká a ne vždy se doktorandovi podaří uspět. Nejjednodušší je přednést příspěvek na studentské konferenci či malém sympoziu)

4. zaregistrovat se a zaplatit poplatek

5. připravit příspěvek

6. příspěvek od prezentovat.

 

KDO MI PROPLATÍ VÝDAJE?

Asi největší praktický problém. FFUK nedisponuje prostředky pro konferenční cesty doktorandů. Na SIASu zatím nejsou doktorandi zapojování do výzkumných záměrů ani do projektů, z kterých jsou na jiných pracovištích konferenční cesty hrazeny. Doktorand si musí hledat vlastní zdroje k pokrytí nákladů.

Je-li konference v ČR, nepředstavují výdaje značné částky. Na zahraniční konference je potřeba si získat prostředky na proplacení výdajů s konferenční cestou z různých fondů (cestovné, ubytování a konferenční příspěvek, který může dosahovat do sto EUR) . Nejlépe je už konferenční cestu plánovat při podávání grantové žádosti a zahrnout i výdaje s konferencí.

Na účast na konferenci je možné žádat např. z fondů:

Účelová stipendia na FF UK viz Stipendia (do 40 tis.),

Hlávkova nadace,

Husova nadace.

Ptejte se svého školitele v dostatečném předstihu.

Úvod > Pro doktorand(k)y > Konference