Žádost o stipendium

Jak postupovat při žádosti o stipendium?

Žádáte-li o stipendium, zpravidla k žádosti předkládáte řadu dokumentů.

  • Přihláška

  • Doporučení odborného garanta/ů

  • Akceptační dopis

  • Motivační dopis

  • Životopis

  • Osvědčení o znalosti jazyka

  • Plán studia či projekt výzkumu, dizertační či magisterské práce

  • Rozpočet

  • Potvrzení o studiu

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Žádost o stipendium