anna řičář libánská

E-mail: anna.ricarlibanska@ff.cuni.cz

členka badatelské skupiny Centrum afrických studií

Akademické zájmy:

– reprezentace původních obyvatel*ek Amerik v průběhu dějin

– reprezentace jinakosti

– kolonialismus a jeho současné reflexe

– epistemologická dekolonizace; (latinskoamerické) postkoloniální a dekoloniální teorie

– gender

– (dekoloniální) feminismus

– popkultura

– tělesnost

Předměty:

 

ZS 2022/23 – Decolonisation Challenge – AIH520098

LS 2022/23 – Čtecí seminář: Poststrukturalismus a jeho recepce v humanitních vědách v textech vybraných latinskoamerických autorek*ů

ZS 2023/24 – Překladatelský workshop – překládání dekoloniálně feministických odborných textů, které budou součástí českého komentovaného překladu

Konference:

  • Indiáni a praxe zjinačování v česky psaných pramenech 16. století, Search of Indian America – 5th International Conference, Univerzita Pardubice, 28. únor -1. březen 2022.
  • Jiná Těla – Těla původních obyvatel*ek Ameriky v českých pramenech 16. století jako mikrokosmos, Jiné světy – interdisciplinární konference, Ústav dějin umění AV ČR, 6. červen 2022
  • The Czech Translation of Sebastian Münster’s Cosmography: Shaping the Local Identity in an Interconnected World, International workshop – Habsburg Spheres between Spain, Central Europe, and Colonial Latin America 1500-1700, Středisko ibero-amerických studií FF UK, 4. červenec 2022.
  • Representation of Native Americans in the Czechoslovak magazine Mladý svět between 1959-1989, American Indian Workshop 2023, Budapest, 28.-30. června 2023.
  • ‘Indián’ jako strategický esencialismus?, Jak indián (ne)přišel o I: aneb dilema pojmu v současném diskurzu (workshop), Středisko ibero-amerických studií FF UK, 9. červen 2023.

Publikace:

  • LIBÁNSKÁ, Anna, Book review: Decolonizing Ethnography: Undocumented Immigrants and New Directions in Social Science, in: Ibero-Americana Pragensia, roč. 49, č. 1, Praha. (v tisku)

Projekty:

Decolonisation Challenge

kruh intersekce – instagram @kruh.intersekce

překlad dekoloniálně feministických textů v rámci CAFR FF UK

Granty:

  • Studentský minigrant 4EU+; název: Decolonisation Challenge, červenec – listopad 2022, hlavní řešitelka s Terezou Hrdlička.
  • GAČR; název: Hidden History. The Representation of Women in the Era of Conquest and Colonization of the New World, 2022-2024, spoluřešitelka a administrativní podpora projektu (hlavní řešitelka: Monika Brenišínová)
  • GAUK – Americké První národy v kontextu československého internacionalismu 1948-1989
Úvod > Lidé > Doktorandstvo > anna řičář libánská