Charakteristika Mgr. a Ph.D. studia

Ve Středisku ibero-amerických studií při FF UK je možno studovat navazující magisterský a doktorský studijní program.

Více ke studiu viz sekce Studium.

1) Navazující magisterské studium (jednooborové) Mgr.

Každoročně je přijímáno 10–15 studentů (absolventů bakalářských programů) po úspěšném složení přijímací zkoušky.

2) Doktorandské studium (Ph.D.)

Doktorský studijní program oboru iberoamerikanistika navazuje na program magisterského studia iberoamerikanistika-dějiny Latinské Ameriky a poskytuje studentům možnost specializovat se na dějiny a kulturu regionu, jehož politický, ekonomický a kulturní význam v posledních padesáti létech neustále roste a nepochybně bude stoupat i v budoucnosti.

Program oboru se skládá ze čtyř základních složek (historie ibero-amerického světa, nativní společnosti, geografie a kultura), má interdisciplinární charakter, je naplňován činností pracovníků různých universitních i mimouniverzitních vědeckých pracovišť a je v něm kladen důraz na individuální formu práce. Je uzavřen státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Každý rok přijímá až 1-4 studentek a studentů.

Prezenční studium

– studium trvá 4 roky

– mít status řádného studenta (a s tím spojené výhody: má placeno zdravotní i sociální pojištění (do 28 let)

– pobírat doktorandské stipendium (1. rok studia cca 6 tis Kč/měsíčně, další roky se částka navyšuje, složí-li ZDS dříve, navyšuje se stipendium následující měsíc o cca 20 % )

– povinnost plnit studijní povinnosti

– studium lze přerušit

– max. doba studia i s přerušením je 8 let

Kombinované studium

– studijní doba je mezi 4–8 lety (včetně přerušení)

– nemá status řádného studenta (stát za něj neplatí zdrav. pojištění), může být držitelem průkazu ISIC

– nepobírá doktorandské stipendium

– nevylučuje možnost žádat o granty, zahraniční pobyty, nicméně některé stipendia na FF UK jsou omezena jen na presenční doktorandy

Více informací naleznete v sekci Pro doktorandy. Obecné informace k doktorskému studiu jsou také na stránkách FF UK v sekci doktorské studium.

Úvod > Uchazeč(ka) > Charakteristika Mgr. a Ph.D. studia