Profil Střediska

Středisko ibero-amerických studií (SIAS) bylo založeno v roce 1967 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jakožto interdisciplinární pracoviště pro výzkum a vzdělávání v oboru iberoamerikanistika. Středisko poskytuje studentkám a studentům navazujícího magisterského a doktorského studia specializované kurzy, zejména z oborů historie, etnologie, hispanistiky, literatury a dějin umění, které se věnují především dějinám a kultuře, ale také geografii Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska. Nabízí možnost navazujícího magisterského studia pro studenty s ukončeným bakalářským stupněm vysokoškolského vzdělání, a dále doktorského, prezenčního i kombinovaného, pro studenty s ukončeným magisterským stupněm studia. Výuku zabezpečují interní pracovníci SIAS a dále externí spolupracovníci z dalších univerzitních ústavů.

Každý rok je přijímáno 10 – 15 uchazečů o navazující magisterské studium.

Úvod > Středisko > Profil Střediska