Grantové projekty

Současné projekty

Období řešení:

Název projektu:

Podpořeno:

Řešitel/é:

Více informací:

2022-2024

Skrytá historie. Reprezentace žen v době dobývání a kolonizace Nového světa

GAČR

Monika Brenišínová

Simona Binková

Markéta Křížová

Anna Libánská

Lillyam Rosalba González

2022

Decolonial Challenge

4EU+

Tereza Hrdlička

Anna Libánská

od 2009

HAR 2009-09844

Ministerstvo vědy a inovací,MICINN

Josef Opatrný

Ukončené projekty

Období řešení:

Název projektu:

Podpořeno:

Řešitel/é:

Výstupy:

2015

 Architektura konverze a její význam v procesu dobývání a kolonizace Nového světa Vnitřní grant FF UK  Monika Brenišínová

2015

Elektronická učebnice k předmětu Latinskoamerická  dětská literatura Vnitřní soutěž FF UK  

Ivana Kudrnová

Lillyam Rosalba González

2015

Latinskoamerická dětská literatura

Vnitřní soutěž FFUK 2014

Markéta Křížová

Ivana Kudrnová

Lillyam Rosalba González

2013-2014

Španělsko-nizozemské soupeření v Karibské oblasti 17. století, číslo projektu: 540813.

GAUK

Eva Kubátová

2014

Dějiny umění Latinské Ameriky

Vnitřní soutěž FF UK

Markéta Křížová

Monika Brenišínová

Resumé projektu

2012-2014

Bohemikální prameny ke komparativnímu studiu španělské koloniální expanze raného novověku

GA ČR

Markéta Křížová,

O. Pokorný,

Simona Binková

2012

Sběr, analýza a překlad dopisů a dokumentů týkajících se otce Valentina Stansela nalezených v evropských archivech do portugalštiny z češtin

FF UK (interní grant)

Frederico G. M. Rego

2011-2013

Československo a Latinská Amerika v letech 1945-1989

Ministerstvo zahraničních věcí

Josef Opatrný,

Michal Zourek,

L. Majlátová,

M. Pelant

Resumé projektu

2010-12

Proměny vnímání východoevropského regionu v argentinské a chilské společnosti v průběhu 20. století – příspěvek k historické analýze vztahů mezi Argentinou, Chile a východní Evropou a k politologické analýze vývoje argentinské a chilské levice.

GA UK

Michal Zourek

2011-12

Výzkum materie k tématu doktorské práce: Olomoucký kopiář Juana Alonsa de Gámiz z let 1555 – 1558; dostupné ve španělských archívech

GA UK

Karolina Omrtová

2005-2011

Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie, č. MSM 0021620824

Výzkumný záměr FF UK

S. Binková, M. Křížová, J. Opatrný

2009-2010

Stav bilaterálního vnímání a kontaktů Československa a států Střední Ameriky a vytváření vzájemného obrazu mezi veřejností v období poslední fáze existence Československa (po r. 1968)

GA UK

L. Majlátová

Závěrečná zpráva

2007-2010

CLIOHRES (“Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens

of a Growing Europe“)

6. rámcový program EU

M. Křížová (spoluřešitelka)

web CLIOHRES

2010

Doktorandský projekt „Mexiko – 200 let nezávislosti“

Specifický výzkum, grant FF UK

V. Hingarová, S. Květinova, G. Eichlová

Teze projektu, výstupy

2009

Hospodářské vztahy Kuby a Československa v 60. až 80. letech

Ministerstva zahraničních věcí

Hana Bortlová, J. Opatrný

zkrácená výzkumná zpráva

plná verze textu vknihovně MZV

2007-2009

Argentinská armáda jako ekonomický faktor

GA UK

Eva Daříčková

Závěrečná zpráva

2007-2009

Indiánské jazyky v Peru a Mezoamerice

GA UK

V. Hingarová, V. Rataj (URS)

Závěrečná zpráva

www.indianskejazyky.cz

2006-2008

Prehistorie Latinské Ameriky

GA UK

S. Květinová

Závěrečná zpráva

2006-2008

Memoria del azúcar: prácticas económicas, narrativas nacionales y cultura en Cuba y Puerto Rico (1791-1940)

Ministerstvo školství a kultury

(Šp.)

J. Opatrný

2004-2006

Americké otroctví, evropská svoboda ( B 8101403)

GA AV ČR Juniorský badatelský grantový projekt.

M. Křížová

další info

2003-2006

La sociedad rural en Cuba: diversificación agrícola y formas de identidad, 1837-1937 (BHA2003-2687)

Ministerstvo školství a kultury

(Šp.)

J. Opatrný

kapitola v knize Historia de Cuba s. 233-252 (capítulo 9 – Cuba en el contexto internacional)obálka knihy

2000-2001

Obnovení jednoty bratrské v evropském a světovém kontextu

GA UK

M. Křížová

Závěrečná zpráva

1999-2004

„Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin“ projektem „Emigrace do Latinské Ameriky“ a „Obraz Ameriky v české společnosti“, č. J13/98:112100004

Výzkumný záměr FF UK

J. Opatrný, M. Křížová, S. Binková

Úvod > Věda a výzkum > Grantové projekty