Struktura časopisu

Časopis je členěn do několika oddílů, jež jsou dále rozděleny na jednotlivé kapitoly.

 

  • ARTÍCULOS Y ESTUDIOS

    Oddíl představuje původní výsledky vědeckého výzkumu a bádání z různých disciplín (kromě historie, literatury a lingvistiky je to také antropologie, filosofie, výtvarné umění apod.).

  • MATERIALES Y BREVES ESTUDIOS

    Zde jsou publikovány kratší studie.

  • NOTAS Y COMENTARIOS

     Zde jsou publikovány zprávy z výzkumů, konferencí, prameny atp.

  • RESEÑAS E INFORMES BIBLIOGRÁFICOS

    Reaguje na vzrůstající počet publikací v oboru.

Úvod > Věda a výzkum > Ibero-Americana Pragensia > Struktura časopisu