Struktura časopisu

Časopis je členěn do několika oddílů, jež jsou dále rozděleny na jednotlivé kapitoly.

 

 • ARTÍCULOS Y ESTUDIOS

  Oddíl představuje původní výsledky vědeckého výzkumu a bádání z různých disciplín (kromě historie, literatury a lingvistiky je to také antropologie, filosofie, výtvarné umění apod.).Obsahuje tyto kapitoly:

  • Lingüística

  • Literatura

  • Historia

  • Ciencias Políticas

 • MATERIALES Y BREVES ESTUDIOS

  Zde jsou publikovány kratší studie.

 • NOTAS Y COMENTARIOS

 • RESEΝAS E INFORMES BIBLIOGRÁFICOS

  Reaguje na vzrůstající počet publikací v oboru.

 • CRÓNICA DE LOS ESTUDIOS IBERO-AMERICANOS

  Obsahuje přehled aktivit SIAS a spřátelených pracovišť za uplynulý rok a další aktuální informace.

Úvod > Věda a výzkum > Ibero-Americana Pragensia > Struktura časopisu