Simona Binková

PhDr. Simona Binková, CSc.

Adresa

Středisko ibero-amerických studií
Voršilská 1
Místnost č. 411

Konzultační hodiny po domluvě emailem.

Publikace

 • Binková S., Kaše M.: Anton Hüttl. In Kaše M., Holub Z.: Nepomyšl v proudu času. Plzeň, nakladatelství Koniáš, 2023, s. • p. 701-713. ISBN 978-80-86948-35-5.
 • Binková S.: "Jsou to ženy nízkého postavení a způsobů..." : María Hernández a Hernán Cortés. Dějiny a současnost, 2023, č. • no. 2023, s. • p. 39-42. ISSN 0418-5129.
 • Binková S.: České plátno, brazilský cukr a portugalská inkvizice : Na okraj jednoho rukopisu. Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum, 2022, č. • no. 67, s. • p. 84-88. ISSN 2570-6861.
 • Binková S.: Pražský rodák Joannes Wendlingen SJ (1715-1791) a jeho působení v českých zemích a ve Španělsku. In Hojda Z., Bobková-Valentová K., Havlík J.: Amicitiae vinculum potens et praevalidum. Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Elizabeth Ducreux. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2022, s. • p. 200-226. ISBN 978-80-246-5039-5.
 • Binková S., Nešpůrková A.: Simposio checo-uruguayo: Nuestro siglo en común (Universidad de Hradec Králové, 25 de noviembre de 2021). Ibero-Americana Pragensia, 2022, č. • no. 48, s. • p. 107-109. ISSN 0536-2520.
 • Binková S.: Krušnohoří, střední Evropa a španělský svět v 18. století (dokončení - 2. část). Krušnohorský Luft, 2021, č. • no. 10, s. • p. 10-12. ISSN 0000-0000.
 • Binková S.: Krušnohoří, střední Evropa a španělský svět v 18. století (1. díl). Krušnohorský Luft, 2021, č. • no. 10, s. • p. 10-11. ISSN 0000-0000.
 • Binková S.: Misionář a průzkumník P. Václav Linck z Nejdku v mexické Kalifornii. Krušnohorský Luft, 2021, č. • no. 10, s. • p. 4-7. ISSN 0000-0000.
 • Opatrný J., Binková S.: Quinientos aňos de La Habana (1519-2019). Colonialismo, nacionalismo, nacionalismo. Praha, Vydavatelství Karolinum, 2020. 309 s. • p. ISBN 978-80-246-4504-9.
 • Binková S.: El papel de La Habana en la vida de los misioneros jesuitas bohemios. In Opatrný J., Binková S.: Quinientos anos de La Habana (1519-2019). Colonialismo, nacionalismo e internacionalismo. Praha, Universidad Carolina, Editorial Karolinum, 2020, s. • p. 113-128. ISBN 978-80-246-4504-9.
 • Binková S., Brenišínová M.: Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina, 2016-2017. Ibero-Americana Pragensia, 2019, č. • no. 46, s. • p. 81-91. ISSN 0536-2520.
 • Binková S.: Karel Staněk, Ve službě Bohu a za čest krále. Portugalská expanze v Maroku (1415-1769). Scriptorium, Dolní Břežany 2018. Dějiny a současnost, 2019, č. • no. neuveden, s. • p. 56-56. ISSN 0418-5129.
 • Binková S.: Vladimír Liščák, Mezi tolerancí a intolerancí. První dvě století novověkých katolických misií v Číně. Dějiny a současnost, 2018, č. • no. 40, s. • p. 54-54. ISSN 0418-5129.
 • Binková S.: Brazílie v české naučné literatuře 19. století. In Grauová Š., Jirásková A., Tichý M.: Brazílie v souvislostech. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2018, s. • p. 301-318. ISBN 978-80-7465-306-3.
 • Grauová Š., Tichý M., Buben R., Hricsina J., Binková S., Křížová M., Weissová L., Marešová J., Staněk K., Jirásková A.: Brazílie v souvislostech. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2018. 418 s. • p. ISBN 978-80-7465-306-3.
 • Binková S.: Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 2010-2015. Ibero-Americana Pragensia, 2018, č. • no. 45, s. • p. 155-170. ISSN 0536-2520.
 • Binková S.: Josef Polišenský e o seu interesse pela história das regiões lusófonas. Ibero-Americana Pragensia, 2018, č. • no. 45, s. • p. 43-49. ISSN 0536-2520.
 • Binková S.: Manuel Teles da Silva a jeho vazby k Portugalsku a k portugalským zámořským územím skrze jeho knihovnu a archiv. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 5-18. ISSN 1212-1134.
 • Binková S.: Štěpánek, Pavel, Mecenáši Josefa Mánesa. Portugalský rod Silva Tarouca / Mecenas de Josef Mánes: A família Silva Tarouca e a sua influência na cultura checa. Ibero-Americana Pragensia, 2018, č. • no. 45, s. • p. 145-146. ISSN 0536-2520.
 • Binková S.: Jáchymovští horníci v Novém světě - 1. část : Kterak se krušnohorští havíři v 16. století dostali až do španělské Ameriky a někteří zase i zpátky. Měsíčník Krušné hory - západ: Krušnohorský Herzgebirge Luft, 2017, č. • no. 6, s. • p. 10-12. ISSN 0000-0000.
 • Binková S., Křížová M.: Cesty do zámoří nejen ve znamení kříže. In Bůžek V., Smíšek R.: Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. • p. 468-471. ISBN 978-80-7422-572-7.
 • Binková S., Křížová M.: Nový svět ve světle hmotné kultury českých zemí. In Bůžek V., Smíšek R.: Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. • p. 472-474. ISBN 978-80-7422-572-7.
 • Binková S.: Jáchymovští horníci v Novém světě - 2. část. Měsíčník Krušné hory - západ: Krušnohorský Herzgebirge Luft, 2017, č. • no. 6, s. • p. 10-10. ISSN 0000-0000.
 • Binková S.: Manifestaciones de la leyenda negra antiespanola en los países checos y posibles vías de su difusión. Dvacáté století / The Twentieth Century, 2017, č. • no. 8, s. • p. 39-63. ISSN 1803-750X.
 • Binková S.: El viaje "turístico" de Arturo, conde Des Fours Walderode, y de sus acompañantes al Caribe, México y Estados Unidos (1874). In Opatrný J.: Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos. Praha, Vydavatelství Karolinum, 2017, s. • p. 59-66. ISBN 978-80-246-3553-8.
 • Binková S.: Cesty jezuitských misionářů z České provincie do severozápadních oblastí Mexika (17.-18. století). In Chroust V., Buršíková Z., Viták K.: Duchovní i světské cestování v době baroka. Klatovy, Město Klatovy, 2017, s. • p. 42-60. ISBN 978-80-906037-7-6.
 • Binková S.: Přínos jezuitů České provincie ke kartografickému zobrazení severozápadu Mexika a jihozápadu dnešních USA (17. - 18. stol.). In Švejda A.: Z dějin geodézie a kartografie 18 : Mapová díla, zeměměřické práce, přístroje a osobnosti. Praha, Národní technické muzeum, 2016, s. • p. 13-25. ISBN 978-80-7037-262-3.
 • Křížová M., Binková S.: Ir más allá... : Fuentes bohemicales para el estudio comparativo de la expansión colonial española en la temprana Edad Moderna. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2016. 246 s. • p. ISBN 978-80-246-2928-5.
 • Binková S.: Violencia en las misiones jesuíticas : Intento de una tipología (siglos XVII y XVIII). In Vázquez Cienfuegos S.: Poder y conflictividad social en América Latina. Praha, Universidad Carolina de Praga, 2016, s. • p. 41-50. ISBN 978-80-246-3166-0.
 • Binková S., Křížová M.: Across the Ocean Sea. Dvacáté století / The Twentieth Century, 2016, č. • no. 8, s. • p. 10-18. ISSN 1803-750X.
 • Binková S.: Závěrem aneb Co se z korespondence nedozvíme. In Zavadil P.: Čeští jezuité objevují nový svět : Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741). Praha, Argo, 2015, s. • p. 679-724. ISBN 978-80-257-1670-0.
 • Binková S.: Los misioneros jesuitas de Bohemia en la Provincia del Paraguay, con especial enfoque en el territorio actual argentino (Resumen de los conocimientos y líneas de investigación). In Opatrný J.: Las relaciones checo-argentinas. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014, s. • p. 55-72. ISBN 978-80-246-2569-0.
 • Binková S.: San Francisco Xavier en la correspondencia y en la vida de los misioneros jesuitas de la Provincia de Bohemia. In Štěpánek P.: Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. • p. 39-44. ISBN 978-80-244-3452-0.
 • Binková S.: Literární a výtvarný předobraz brazilského indiána v českých zemích v 16. a 17. stol. In Pelant M., Rego Monturil F.: Brasil Plural. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, s. • p. 56-69. ISBN 978-80-7308-489-9.
 • Binková S.: Los misioneros jesuitas de la Provincia de Bohemia en la Tarahumara. In Lazcano C., Vázquez D.: Misioneros fundadores de Chihuahua. Chihuahua, Grupo Cementos de Chihuahua, 2013, s. • p. 97-101. ISBN 978-607-9256-01-2.
 • Binková S.: Joseph Neumann, cronista de la Tarahumara. In Lazcano C., Vázquez D.: Misioneros fundadores de Chihuahua. Chihuahua, Grupo Cementos de México, 2013, s. • p. 157-159. ISBN 978-607-9256-01-2.
 • Binková S.: Kdo byl Andrés Morab Alemán? : Pokus o rekonstrukci životního příběhu brněnského světoběžníka 16. století. In Císařová Smítková A., Jelínková A., Svobodová M.: Libri magistri muti sunt : Pocta Jaroslavě Kašparové. Praha, Knihovna Akademie věd ČR, 2013, s. • p. 275-285. ISBN 978-80-86675-24-4.
 • Binková S.: Juan de Esteyneffer, médico de la Tarahumara. In Lazcano C., Vázquez D.: Misioneros fundadores de Chihuahua. Chihuahua, Grupo Cementos de Chihuahua, 2013, s. • p. 157-159. ISBN 978-607-9256-01-2.
 • Binková S., Šouša J.: Lubomír Vebr, co-fundador y redactor de Ibero-Americana Pragensia, in memoriam. Ibero-Americana Pragensia, 2012, č. • no. 2009, s. • p. 261-262. ISSN 0536-2520.
 • Binková S.: O Atlas Praguense de João Teixeira Albernaz I no contexto dos Descobrimentos Portugueses. In Rákóczi I., Riso C.: Os descobrimentos portugueses e a Mitteleuropa, 18-19 Outubro, 2010. Budapeste, ELTE Eötvös Kiadó, 2012, s. • p. 27-38. ISBN 978-963-312-112-2.
 • Binková S.: Salvador Bernabéu Albert, Expulsados del infierno. El exilio de los misioneros jesuitas de la península californiana (1767-1768). Ibero-Americana Pragensia, 2011, č. • no. 43, s. • p. 221-223. ISSN 0536-2520.
 • Binková S.: Do Indií přes nový kontinent. Otazníky a fakta ze života Kryštofa Kolumba. Živá historie, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 12-15. ISSN 1803-3326.
 • Binková S.: Takzvaná Černá legenda a její podoby v českém předbělohorském prostředí. In Petříček M.: Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Praha, Hermann & synové, 2011, s. • p. 73-93. ISBN 978-80-87054-28-4.
 • Binková S.: Rodrigo Moreno Jeria, Misiones en Chile Austral: Los jesuitas en Chiloé, 1608-1768. Ibero-Americana Pragensia, 2011, č. • no. 43, s. • p. 220-221. ISSN 0536-2520.
 • Binková S.: Juan, Andrés y Miguel Alemán: Buscadores de la fortuna en el México del siglo XVI. Ibero-Americana Pragensia, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 65-77. ISSN 0536-2520.
 • Binková S.: Primer encuentro de los Historiadores de la Antigua California (Homenaje al P. Fernando Consag, Ensenada, 9 al 11 de septiembre de 2009). Ibero-Americana Pragensia, 2011, č. • no. 43, s. • p. 209-210. ISSN 0536-2520.
 • Binková S.: El Padre Wenceslao Linck, explorador de la Antigua California (Entre el P. Fernando Consag y Fray Junípero Serra). In Lazcano Sahagún C.: Memoria. Homenaje a Fernando Consag. Primera Reunión de Historiadores sobre los Fundadores de la Antigua California. Ensenada, Sociedad de la Antigua California, 2011, s. • p. 149-174. ISBN 0-000-00000-0.
 • Binková S.: Miroslav Valeš (ed.), Pasión por el hispanismo. Ibero-Americana Pragensia, 2011, č. • no. 43, s. • p. 236-237. ISSN 0536-2520.
 • Binková S.: 100 divů Latinské Ameriky : Historie, kultura a přírodní krásy Jižní a Střední Ameriky a Karibiku. Praha, REBO Productions, 2010. 208 s. • p. ISBN 978-80-255-0268-6.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Vyučované předměty

Úvod > Lidé > Akademický sbor > Simona Binková