Absolventi

Absolventi iberoamerikanistiky nacházejí bohaté uplatnění jak ve vědě a vzdělávání, tak v soukromém sektoru, kde mohou využít své jazykové znalosti, jakož i znalosti dějin, kultury a reálií Latinské Ameriky.

Mezi významné absolventy oboru iberoamerikanistika patří výzkumníci, jako jsou Radek Buben či Markéta Křížová, současní zaměstnanci Střediska, či Michala Bernkopfová, Hana Bortlová, Vendula Hingarová, Michal Zourek a Lukáš Perutka, s nimiž Středisko nadále spolupracuje. Mezi absolventy dále patří Olga Vilímková, jež dlouhodobě vyučuje na VŠE či Kateřina Březinová, vedoucí Iberoamerického centra MUP.

Setkání absolventů a současných studentů organizuje na pravidelné bázi IBEROklub.

 

Jméno

Specializace

Téma dizertační práce

Školitel/ka

Rok absolvování

Michala Bernkopfová

Posibilidades Para el Mantenimiento de la Identidad Cultural de Los Nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla: El Caso de la Unión de Cooperativas Tosapean Titattaniske

Markéta Křížová

2011

Hana Bortlová

Československo a Kuba v letech 1959 – 1962

Josef Opatrný

2010

Monika Brenišínová

Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a umění v Novém Španělsku 16. století.

Markéta Křížová

2017

Kateřina Březinová

Kulturní historie Latinské Ameriky a USA, migrace, procesy identifikace
El Imaginario Chicano: La iconografía civil y política de los mexicanos en Estados Unidos de América 1965-2000

Josef Opatrný

2005

Radek Buben

La deconsolidación de la democracia en Venezuela: corrosión del sistema de partidos, neo-populismo y la repolitización de las Fuerzas Armadas

Josef Opatrný

2013

Eva Daříčková

El Ejército argentino como factor económico

Josef Opatrný

2014

Iva Deylová (Cvancigerová)

Jižní Amerika. Kulturní vztahy s ČSR 2. pol. 20. stol

Kulturní vztahy Jižní Ameriky a Československa ve 2. pol 20. století

Simona Binková

2018

Jiří Frýda

Ohrožení ekonomických zájmů EU v Jižní a Střední Americe.

Josef Opatrný

2014

Petr Hertel

Los intentos de Espaňa por recuperar o fortalecer sus posiciones internacionales en los aňos sesenta del siglo XIX

Jose Opatrný

2015

Vendula Hingarová

Jazykový management nahuatlu v Mexiku

František Vrhel

2011

Diana Hanry Knop

Trois partis verts latino-américains en perspective comparée avec les pays européens. Concurrence avec la gauche et stratégies de démarcation.

Radek Buben

2015

Miloš Ondřej Kosina

Politický vývoj Španělské Republiky 1931 – 1939

Josef Opatrný

2011

Tomáš Kristlík

Zahraniční politika v USA a v Lat. Americe

Impact of Narcoterrorism on Security Environment of the Americas

Markéta Křížová

2018

Eva Kubátová

Spanish-Dutch relations in the New World during the existence of the West-Indische Compagnie

Markéta Křížová

2017

Sylvie Květinová

Material culture as a vehicle of social – political organization: Chimú pottery

Markéta Křížová

2011

Michelle Leisky

Hnutí Mexicanidad ve Středním Mexiku

Markéta Křížová

2022

Lucia Majlátová

Checoslovaquia, México y América Central 1945 – 1989

Josef Opatrný

2015

Magdaléna Matušková

Vztahy československého a kubánského filmového průmyslu v šedesátých letech.

Josef Opatrný

2017

Ximena Alfaro Negrete

Josef Opatrný

2012

Matyáš Pelant

Brazilská zahraniční politika ve druhé polovině 20. století

Simona Binková

2016

Armando Perryman

Visión de José Martí sobre Europa, a través del estudio de sus „Escenas europeas“

Josef Opatrný

2013

Lukáš Perutka

Josef Opatrný

2012

Martin Rataj

Bohumír Janský

2022

Federico Guilherme Monturil Rêgo

A história da Ciência no Século XVII: a Ciência, a Religião e o Padre Valentim Estancel SJ

Simona Binková

2017

Lillyam Rosalba González Espinosa

Anna Housková

2017

Jiří Sucharda

dějiny raně-novověkého Španělska, dějiny conquisty a nativních kultur centrálního Mexika

Jiří Chalupa

2022

Maroš Timko dějiny Československa ve 20. století, československo-španělské vztahy, komparativní výzkum španělského komunistického exilu v ČSR a českého a slovenského exilu ve frankistickém Španělsku

Josef Opatrný

2022

Peter Vyšný Mexiko: Aztékové Štát, právo a každodenný život v aztéckom Tenochtitlane Markéta Křížová 2019

Michal Zourek

Josef Opatrný

2014

Jména absolventek a absolventů jsou řazena abecedně.

Úvod > Lidé > Absolventi