Středisko

Vedoucí a tajemník katedry

Radek Buben

Zástupkyně vedoucího a redaktorka IAP

Monika Brenišínová

Profesorka

Markéta Křížová

Profesor

Josef Opatrný

Odborná asistentka

Simona Binková 

Další informace k vyučujícím a k externím spolupracovníkům SIASu viz Akademický sbor

Webmaster

Anna Libánská

Anna Marie Nešpůrková 

Úvod > Středisko