Akademický sbor

Interní zaměstnanci

Jméno a příjmení

Specializace

Zodpovědnost v SIAS

Kontakt

Pracoviště

Simona Binková

koloniální dějiny

Brazílie, Portugalsko

vyučující

simona.binkova@ff.cuni.cz

Špork 207

Markéta Křížová

koloniální dějiny

nativní etnika

Střední Amerika 19. století

vyučující

marketa.krizova@ff.cuni.cz

Špork 208

Josef Opatrný

dějiny 19. století,

vztahy Latinské Ameriky a Evropy

historie Kuby

vyučující

josef.opatrny@ff.cuni.cz

Špork 208

Monika Brenišínová Dějiny umění Latinské Ameriky

Christianizace domorodých obyvatel Latinské Ameriky

zástupkyně vedoucího SIAS

vyučující

redaktorka časopisu IAP

zápis OBD

monika.brenisinova@ff.cuni.cz

Špork 207

Radek Buben

Politické systémy Latinské Ameriky

Současná Latinská Amerika

sylabus a další kurzy

vedoucí SIAS

vyučující

koordinátor ERASMUS

koordinátor pro SIS

 radek.buben@ff.cuni.cz

Špork 207

Jana Heroutová 

sekretářka SIAS

jana.heroutova@ff.cuni.cz
724 280 509

Špork 207

 

Konzultační hodiny interních zaměstnanců naleznete na jejich osobním profilu.

Externí odborní spolupracovníci

Jméno a pracoviště

Specializace

Zodpovědnost v SIAS

Semestrální kurzy

Kontakt

Kateřina Březinová

Metropolitní universita Praha, vedoucí Iberoamerického centra IAC

kulturní dějiny, migrace, menšiny v Latinské Americe a USA, zahraniční politika USA ve vztahu k LA

vyučující

Kultury Latinské Ameriky

– Mexiko a Střední Amerika

– Transnacionální migrace v Amerikách

kbrezino@gmail.com

Anna Housková

Ústav románských studií, FFUK

latino-americká literatura

vyučující

Hispanoamerická literatura

Filosofie hispanoamerické kultury

sylabus a další kurzy

anna.houskova@ff.cuni.cz

Bohumír Janský

Katedra fyzické geografie, PřF UK

geografie Latinské Ameriky

vyučující

Geografie Latinské Ameriky

jansky.b@seznam.cz

Eva Janská

Katedra sociální geografie, PřF UK

geografie Latinské Ameriky

vyučující

Geografie Latinské Ameriky (seminář)

sylabus a další kurzy

ejanska@natur.cuni.cz

Anna Mištinová

Ústav románských studií FFUK

dialektologie

vyučující

Dialektologie americké španělštiny

sylabus a další kurzy

anna.mistinova@ff.cuni.cz

Lukáš Perutka

KREAS, Katedra severoamerických studií FSV UK

Dějiny 19. století, Mexiko a Střední Amerika, vztahy USA a Latinské Ameriky, Česká migrace v LA, Hospodářství LA

Vědecký pracovník (postdoc) a vyučující

konzultační hodiny: Špork 208, středa 18.30-19.30 (po předchozí domluvě)

Problémy a příležitosti současného Mexika

Dějiny Latinské Ameriky – nezávislost/1959

Současná Střední Amerika

lukas.perutka@ff.cuni.cz

Pavel Štěpánek

FFUK, UPOL

dějiny umění

školitel

estepanek@tiscali.cz

 

Konzultace s externími pracovníky dle rozpisu na jejich pracovištích či domluvou přes e-mail.

Úvod > Lidé > Akademický sbor