Akademický sbor

Interní zaměstnanci

 

Jméno a příjmení

Specializace

Zodpovědnost v SIAS

Kontakt

Pracoviště

Radek Buben

Politické systémy Latinské Ameriky

Současná Latinská Amerika

sylabus a další kurzy

vedoucí SIAS

vyučující

koordinátor ERASMUS

koordinátor pro SIS

 radek.buben@ff.cuni.cz

Voršilská, místnost 412 

Monika Brenišínová

Dějiny umění Latinské Ameriky

 

Christianizace domorodých obyvatel Latinské Ameriky

zástupkyně vedoucího SIAS

vyučující

redaktorka časopisu IAP

zápis OBD

monika.brenisinova@ff.cuni.cz

Voršilská, místnost 411

Simona Binková

koloniální dějiny

Brazílie, Portugalsko

vyučující

simona.binkova@ff.cuni.cz

Voršilská, místnost 411

Karel Kouba

Politické systémy Latinské Ameriky

Současná Latinská Amerika

Kurzy metodologie společenských věd

 

karel.kouba@ff.cuni.cz

Voršilská, místnost 412

Markéta Křížová

 

koloniální dějiny

nativní etnika

Střední Amerika 19. století

vyučující

marketa.krizova@ff.cuni.cz

Voršilská, místnost 411

Josef Opatrný

 

 

emeritní profesor od r. 2023

josef.opatrny@ff.cuni.cz

Voršilská, místnost 412 

Jana Heroutová 

 

sekretářka SIAS

jana.heroutova@ff.cuni.cz
724 280 509

Voršilská, místnost 412 

 

Konzultační hodiny interních zaměstnanců naleznete na jejich osobním profilu.

Externí odborní spolupracovníci

Jméno a pracoviště

Specializace

Zodpovědnost v SIAS

Semestrální kurzy

Kontakt

Anna Mištinová

Ústav románských studií FFUK

dialektologie

vyučující

Dialektologie americké španělštiny

sylabus a další kurzy

anna.mistinova@ff.cuni.cz

Lukáš Perutka

Katedra severoamerických studií FSV UK

Dějiny 19. století, Mexiko a Střední Amerika, vztahy USA a Latinské Ameriky, Česká migrace v LA, Hospodářství LA

Vědecký pracovník (postdoc) a vyučující

konzultační hodiny: Špork 208, středa 18.30-19.30 (po předchozí domluvě)

Problémy a příležitosti současného Mexika

 

Dějiny Latinské Ameriky – nezávislost/1959

Současná Střední Amerika

lukas.perutka@ff.cuni.cz

Konzultace s externími pracovníky dle rozpisu na jejich pracovištích či domluvou přes e-mail.

Úvod > Lidé > Akademický sbor