Okruhy otázek

Okruhy otázek pro uchazeče o navazující Mgr. studium:

Dějiny Latinské Ameriky:

* předkolumbovské kultury

* dobytí Ameriky

* války za nezávislost

* diktátorské režimy Latinské Ameriky

* současné problémy Latinské Ameriky

* vztahy Latinské Ameriky a Střední Evropy

Kultura Latinské Ameriky:

* latinskoamerická literatura

* latinskoamerická architektura

* latinskoamerická hudba

* překlady latinskoamerické literatury do češtiny

Geografie Latinské Ameriky:

* politicko-geografická charakteristika jednotlivých latinskoamerických zemí či regionů (Mexiko, Brazílie, Kolumbie, Chile, Argentina, Karibská oblast, Andské státy, Laplatská oblast)

* základní charakteristika hlavních etnik v Latinské Americe

* hospodářství Latinské Ameriky (zemědělství, nerostné suroviny, průmysl).

Úvod > Uchazeč(ka) > Okruhy otázek