Archiv událostí

rok 2019

5-6.11. La utopía y el nuevo mundo, více informací zde: https://utopianuevomundo.ff.cuni.cz/es/

Mezinárodní konference byla spolupořádály KREAS, UK, UNAM a Grupo HISTOPÍA. Ústředním tématem byla utopie (nebo dystopie) a její vliv na vztah mezi Amerikou a Evropou, a to od 15. století až do současnosti. Příspěvky reflektovaly například témata jako modernita, starý a nový svět, formace identity, kolonizace, utváření Evropy a vzájemnými vztahy Evropy a Ameriky.

18.10. Cien años de las relaciones checo españolas

18. října se na půdě SIASu uskutečnila akce ku příležitosti 100 let navázání diplomatických vztahů mezi Československem and Španělskem. Zúčastnili se ho diplomaté i lidé z akademické sféry. S příspěvky vystoupili: Milan Jakobec, Pavel Marek, Simona Binková, Pavel Štěpánek, Josef Opatrný, Maroš Timko, Hana Bortlová, Anežka Charvátová, Jana Králová, Luis Montilla.

26-27.9. 1519 – 2019. 500 años de La Habana. Colonialismo, Nacionalismo, Internacionalismo

Již tradiční zářijové symposium se tentokrát věnovalo Havaně. Symposia se účastnili akademičky a akademici z celého světa. Svým příspěvkem přispěli badatelé a badatelky z různých oborů, a to konkrétně: Sylvie Mégevand, Mélanie Moreau-Lebert, Sylvie Bouffartigue, Sandra Hernández,Yopane Thiao, Françoise Moulin Civil, Emmanuel Vincenot,Hortense Faivre d’Arcier-Flores, Etienne Morales, Alvar de la Llosa (Francie), Armando García, José Antonio Piqueras, Emma Dunia Vidal, Prades, Imilcy Balboa Navarro, Luis García Mora, Consuelo Naranjo Orovio, Ángel Dámaso Luis-León, Andrés Ortí Buig (Španělsko), Laura Hernández Martínez (Mexiko), Allan Kuethe (Spojené státy), Reinier Borrego Moreno, David Domínguez Cabrera, (Kuba), Simona Binková, Josef Opatrný (Česká republika), András Lénárt, Mónika Szente-Varga, Emöke Horváth (Maďarsko), J. Nicolas Balbi (Argentina)

25.9. Communist Europe and the Caribbean during the Cold War: Diplomacy, Espionage, Migrations and Other Forms of Mutual Engagement

Mezinárodní konference konaná 25. září na půdě SIASu shromáždila specialist(k)y z mnoha zemích, jejichž tématem jsou vzájemné vztahy mezi oblastí Karibiku a východní Evropy a kteří zároveň projevili zájem podílet se na společné monografii vycházející z příspěvků, které na konferenci zazněly.

anotace

2.5. Latin American Crafts: Biocultural Heritage, Women’s Work and Neoliberal Socionatures

Jednodenní mezinárodní workshop, který byl zaměřen na umění a řemeslo v mimoevropských oblastech, zorganizovala Monika Brenišínová. Účastníci a účastnice ve svých příspěvcích reflektovali teoretické i praktické přístupy k dané problematice a diskutovali o tématech jako jsou teritorialita, životní prostředí, formování identity, migrace, kulturní identita a dědictví, turismus, fair trade, ženská práce, rasismus či autorské právo.

anotace

rok 2018

18.10. Výzkum v mimoervopských oblastech: Metody, techniky, problémy, výzvy

Jednodenní workshop se uskutečnil dne 18. října 2018 na půdě Střediska ibero-amerických studií. Úvodní metodologickou přednášku k problematice etnologického výzkumu (nejen) v Mexiku přednesl Adam Uhnák z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Součástí workshopu bylo i komentované promítání etnografického dokumentu Radoslava Hlúška a zprávy z nejnovějších vykopávek aztéckého hlavního chrámu Templo Mayor Monika Brenišínové. Příspěvky účastníků se zabývaly konkrétními problémy metodologickými, teoretickými, ale také etickými, které provázejí terénní výzkum v mimoevropském prostředí, ne nutně etnografický. Pozornost byla věnována i problematice archívního výzkumu, sociologických šetření a podobně. Workshop byl zaměřen na diskuzi v a vzájemné obohacení spíše než k prezentování kategorických soudů a závěrů.
6.-7.9. Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras

Mezinárodní symposium. Účastnici s příspěvkem: José Manuel Serrano (Kolumbie), Luz Araceli González Uresti (Mexiko), Mónika Szente Varga (Maďarsko), Pavel Štěpánek, Lukáš Perutka, Lukáš Drvota, Josef Opatrný, Jaromír Soukup, Maroš Timko, Kateřina Gabrhelíková (Česká republika), Anita Zalai (Maďarsko), Paweł Kwiatkowski, Katarzyna Krzywicka (Polsko), Sigfrido Vázquez Cienfuegos (Španělsko)

16.2. Género, política y religión en España e Iberoamérica: una perspectiva a largo plazo

Jednodenní konference se uskutečnila dne 16. 2. 2018 ve Středisku ibero-amerických studií FF UK. Akce se konala ve spolupráci s Departamento de Historia Contemporánea Universidad Autónoma de Madrid a jednacím jazykem byla španělština. Cílem konference bylo prozkoumat způsoby, jimiž gender zasahoval do diskursu a výkonu moci, a v širším slova smyslu také jak ovlivňoval a utvářel lidské životy. Konference se zaměřila především na případy, kdy se moc utvářela a legitimizovala prostřednictvím interakce mezi genderovými diskursy a systémy přesvědčení.

rok 2017

7.-9.12.

Středisko ibero-amerických studií se spolupodílelo na organizaci mezinárodní konference Regions of Strategic Importance: Geographical Space, Cultural and Political Construct, Analytical Tool, zakládající konference Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy (http://issr.ff.cuni.cz/). Vedle zahajovací přednášky pro veřejnost, kterou proslovil Charles Clover, předního britského novináře, která se zaměřila na problematiku moderních autoritářských režimů, nabídlo dvoudenní setkání inspirující mozaiku možných přístupů ke studiu regionů, ať už z perspektivy transnacionální, srovnávací nebo mikrohistorické. Latinskoamerickou problematiku reprezentoval příspěvek Rada Bubna, věnovaný transformaci konceptu „Střední Ameriky“ v akademické a politickém diskursu.

Prof. Lomová a Prof. Rachel Murphy, vedoucí School of Interdisciplinary Area Studies Oxfordské univerzity

Charles Clover a prof. Olga Lomová, předsedkyně Rady Institutu pro studium strategických regionů UK

20.10

Pořádalo Středisko ibero-amerických studií FF UK ve spolupráci se zastupitelským úřadem Mexika v České republice symposium „No sólo 95 años de relaciones diplomáticas. Cinco siglos de los contactos checo-mexicanos culturales, económicos y políticos“. Zahájila ho S.E. Rosalba Leonora Rueda, velvyslankyně Mexika v České republice, která nemluvila jen o historii diplomatických vztahů a stávajícím stavu česko-mexických kontaktů v ekonomické oblasti, kde je Mexiko největším obchodním partnerem v Latinské Americe, ale také o akademické výměně studentů i pedagogů jako o garanci úspěšného rozvoje vztahů i v budoucnu.  Poté vystoupilo před auditorem deset odborníků na různé oblasti česko-mexických kontaktů, vesměs pracovníků či absolventů různých pracovišť Filosofické fakulty. Hovořili o některých důležitých momentech česko-mexických kontaktů v oblasti politické či ekonomické, např. působení Vlastimila Kybala během jeho diplomatické mise v Mexiku, či o vazbách kulturních, ať už šlo o překlady mexických autorů do češtiny nebo návštěvy významných mexických malířů v Praze. Mezi hosty symposia patřili  velvyslanci Peru a Chile v České republice a náměstek MŠMT  JUDr. Ivo Krýsa. Díky laskavosti mexického zastupitelského úřadu měli účastníci symposia příležitost ochutnat některé lahůdky mexické kuchyně.

 Program
 25.-26.9. Se uskutečnil dvoudenní workshop s názvem „(Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers.“ Bližší informace včetně fotogalerie z akce jsou k dispozici na stránce https://transmissions.ff.cuni.cz/cs/ Program

Plakát

7.-8.9. Se konala tradiční zářijová konference tentokráte na téma „Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX: Dos siglos de relaciones.“ Akce se jako každoročně zúčastnila řada odborníků z celé Evropy. Program
 19.1.

Za účasti studentů SIAS se konala exkurze do Náprstkova muzea, v rámci níž se účastníci seznámili s knihovnou muzea a za doprovodu antropologa a autora výstavy doc. Martina Soukupa navštívili výstavu s názvem „Lovci lebek“, jež se věnuje historii a současnosti ostrova Nová Guinea a jeho obyvatel.

 

rok 2016

15 -16. 9.

Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos

(mezinárodní symposium)

Účastnici s příspěvkem: Mónika Szente-Varga, Katalina Jancsó(Maďarsko), Katarzyna Krzywicka, María Ochab(Polsko)Josef Opatrný, Simona Binková, Jaromír Soukup, Radek Buben, Linda Kočová, Markéta Křížová, Lukáš Drvota, Diana Hanry Knop, Jana Černá, Magda Matušková (Česká republika), Fabian Herrera (Mexiko), Victor Manuel Lafuente, Martín Félix Romero, Fidel Guelbert, Alejandra Peris (Argentina),Vladimir Alexander Smith-Mesa (Kuba), Sigfrido Vázquez Cienfuegos (Španělsko)

20.-22.2.

Se uskutečnil workshop s názvem „Vystěhovalectví do Latinské Ameriky a písemné prameny v třeboňském archivu“, během kterého studenti, absolventi a členové akademického sboru SIAS FF UK navštívili Český Krumlov, Domanín, Třeboň a Jindřichův Hradec a místní archivy. Pozornost věnovali především činnosti jezuitského řádu a problematice vystěhovalectví do Latinské Ameriky.

Program

Itinerář

Rozpočet

rok 2015

Prosinec

Vida y Obra de Juan Bosch en el contexto de la historia dominicana
(Mezinárodní symposium)
účastnici s příspěvkem: Rafael Hernández (Dominikánská republika), Petr Hertl, Anežka Charvátová, Markéta Křížová, Josef Opatrný (Česká republika), Domingo Lilón (Maďarsko), Sigfrido Vázquez Cienfuegos (Španělsko).“.

3.-4. 9.

Se uskutečnilo Mezinárodní sympozium s názvem „Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeñas de los siglos XIX y XX„.

Program

 Červenec

Se konal již tradiční Letní kurs pro TEC Monterrey.

Program

rok 2014

21. 11.

Se konala Mezinárodní konference s názvem „Borders in the Americas: Processes of bordering and identification in the Americas and their historical, cultural, political and security implications„.

Program

20. 11.

Se konal třetí ročník pracovního setkání k tématům z brazilské historie a kultury.

31. 10.

Se uskutečnil již 4. ročník mezinárodního semináře „Poder y conflictividad social en América Latina„.

Program

14. 10.

Na iberoamerikanistickém semináři vystoupila Lilian Tintori.

4.-5. 9.

Seuskutečnilo Mezinárodní sympozium s názvem „Simposio Internacional: Las relaciones entre Europa Central y Oriental y América Latina 1945-1989„.

Program

9. 6-4. 7.

Se uskutečnil již tradiční Letní kurs pro TEC Monterrey.

27.– 29.3.

I letos se uskutečnila již tradiční exkurze do Berlína. Sešli jsme se v hojném počtu a kromě studentů iberoamerikanistiky, se exkurze zúčastnil i kolumbijský student historie, studentka hispanistiky a budoucí režisérka. Společně jsme navštívili Ibero-Amerikanische Institut, Etnografické muzeum a viděli i památky Berlína. Exkurzi zorganizovala Simona Maternová a jejího vedení se ujala doc. Markéta Křížová Ph.D.

Program

Itinerář

15.-16.02.

Se uskutečnila exkurze s názvem „Česko-brazilské a česko-španělskoamerické vztahy: exkurze do východních Čech s workshopem; Eliška Dobrzenská málem na brazilském trůně“, v jejímž rámci účastníci navštívili Státní okresní archiv v Chrudimi, expozici Muzea barokních soch v Chrudimi, chotěbořský zámek za doprovodu pana hraběte Jana Josefa Dobrzenského,

Santiniho expozici v Zámku Žďár nad Sázavou, která vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Praze, poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře a Muezum Zámku Velké Meziříčí. V sobotu večer proběhl workshop, kde bylo účastníci přednesli 10 referátu na téma pojící se k exkurzí.

Foto: Taťána Binková

Program

Referáty

rok 2013

29.11.

Proběhl seminář BRASIL PLURAL – temático 2013, který se uskutečnil ve spolupráci Střediska ibero-amerických studií FF UK s Velvyslanectvím Brazilské federativní republiky v Praze v prostorách Instituto Camoes a učebnách portugalistiky ÚRS FF UK v Praze. Hlavní organizátoři: Mgr. Matyáš Pelant a Frederico Rego.

Program

5.11.

V rámci tradičního úterního semináře přednášel Dr. Sigfrido Vázquez Cienfuegos a zároveň se křtila jeho kniha „Junta de La Habana 1808-1810“.

Foto: ing. Drahomír Dušátko

6.-7.11.

Ve dnech 6. a 7. září 2013 se ve Šporkově paláci uskutečnilo „Mezinárodní symposium Střediska ibero-amerických studií Historia e historiadores del Caribe Hispano“.

Program

4.-6.4.

Se usktečnila Exkurze Středisko ibero-amerických studií do berlínských archivů, je byla uspořádána ve spolupráci se studentským IBEROklubem. Exkurze byla určena především magisterským a doktorským studentům SIAS. Exkurzi zorganizovala Mgr. et Mgr. Eva Kubátová a vedení se ujala doc. Markéta Křížová, Ph.D.

 

 

V průběhu exkurze se účastníci prostřednictvím odborně vedených prohlídek seznámili s berlínskými institucemi, archivy a knihovnami, které se věnují tématu historie Latinské Ameriky (v případě JFK Bibliothek i tématu Severní Ameriky).

 

Konkrétně studenti navštívili Ibero-Amerikanische Institut a jeho rozsáhlou knihovnu. Institutem účastníky exkurze provedla Dr. Ulrike Mühlschlegel, vedoucí knihovny. Dále Etnografické muzeum v Dahlemu, kde výzkumný pracovník muzea Michael Knapp detailně vyložil veškerý latinskoamerický depozitář, s důrazem na předkolumbovské civilizace. A konečně JFK Institut a jeho knihovnu při Freie Universität Berlin. Část studentů společně navštívila i proslulé Pergamon Museum.

závěrečná zpráva

rok 2012

21.12

Proběhlo Vánoční setkání studentského klubu Iberoklub. Cílem akce bylo především společně oslavit nastávající vánoční svátky, seznámit se studenty nižších ročníků a předat jim cenné informace a zkušenosti.

Iberoklub

19.10.

Proběhl seminář BRASIL PLURAL, který se uskutečnil ve spolupráci Střediska ibero-amerických studií FF UK s Velvyslanectvím Brazilské federativní republiky v Praze.

Program

Programa

Postery

Prezentace

12.-13.05.

Proběhla třetí IBERÁCKÁ EXKURZE, v rámci níž jsme navštívili zámek Kynžvart, Mariánské Lázně, Kladskou a dále Karlovy Vary, Jáchymov a Nejdek. V rámci exkurze proběhl workshop zaměřený na vztahy mezi Českem, Latinskou Amerikou a Španělskem.

 

itinerář

referáty

prezentace

fotoreportáž

28. 5.

Proběhl na půdě SIAS mezinárodní pracovní seminář „Problemas y tendecias del estudio de las misiones jesuíticas“. Konference se stala prvním výstupem grantového projektu GA ČR (P405/12/1242) “Bohemikální prameny ke komparativnímu studiu španělské koloniální expanze raného novověku“. Účastníky workshopu byli zaměstnanci a doktorandi SIAS (Simona Binková, Markéta Křížová, Frederico Rego) a badatelé se střediskem spolupracující (Pavel Zavadil, Pavel Fochler, Carlos Lazcano. Konferenci zahájil prof. Josef Opatrný, vedoucí SIAS; úvodní slovo pronesl velvyslanec Mexické republiky, José Luis Bernal Rodríguez. Setkání mělo za cíl shrnout dosavadní stav bádání o aktivitách jezuitských misionářů ze Střední Evropy na území amerického kontinentu a Filipín, formulovat nové otázky a podněty pro studium pramenného korpusu.

4. 5.

Proběhl na půdě SIAS mezinárodní pracovní seminář Estudios iberoamericanos en la República Checa y Hungría“. Účastníky workshopu byli zaměstnanci a doktorandi SIAS (Simona Binková, Michal Zourek, Diana Knopová, Petr Polakovič, Lillyam González, Petr Hertel, Alga Ferreira) a studenti katedry románských studií univerzity Etvös Lorand v Budapešti. Po úvodním příspěvku Mgr. Michala Zourka, věnovaném historii Střediska ibero-amerických studií, a příspěvku dr. Binkové na téma historie vzájemných vztahů Střední Evropy a Latinské Ameriky v novověku, se účastníci soustředili na konkrétní aspekty těchto vztahů, tak jak se odrážejí v jejich rozpracovaných projektech.

21.2.

21.2. proběhl Seminář o možnostech studia a stáží v Latinské Americe, jenž připravil SIAS ve spolupráci s Iberoklubem. Na semináři vystoupili v bloku administrátorů stáží zástupci MŠMT (kulturní dohody), DZS (konkurzy) a zahraničního oddělení FF UK, kteří představili možnosti studia nejen v Lat. Americe a dále seznámili zájemce s pravidly pro uchazeče. V bloku věnovaném zkušenostem studentů, vystoupili absolventi stáží v Mexiku, Peru, Chile a Argentině. Akce se zúčastnilo kolem 40 posluchačů.

 

pozvánka

seminář

prezentace

brožury

Na FF UK, resp. ve studentské klubu K4, byl založen studetnský klub IBEROKLUB. Cílem klubu je sdružovat zájemce o Latinskou Ameriku a Iberský poloostrov a zlepšit spolupráci mezi budoucími i současnými studenty, absolventy a odbornou veřejností. Více info naleznete v odkazu.

Iberoklub

leden 2012

7.1. proběhla druhá IBERÁCKÁ EXKURZE v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie v Ralsku u Liberce. V rámci exkurze proběhl

workshop tématicky zaměřený na Brazílii.

program

fotoreportáž

rok 2011

listopad 2011

Ve dnech 14. – 16. 11. se skupina studentek a studentů SIAS vydala na exkurzi do Berlína a navštívila Ibero-americký institut, Institut JFK při Freie Universitet a Etnografické muzeum.

fotoreportážprezentace

říjen – listopad 2011

Přednáškový cyklus o mexické historii a kultuře:

Prof. Aurelio de los Reyes (UNAM) a Josefina Vázquez (CIESAS).

Prof. Zora ROHOUŠOVÁ (Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Amecameca).

program

říjen 2011

Nakladatelství Karolinum vydalo sborník Las Relaciones Checo-Mexicanas věnující se různým polohám česko-mexických vztahů. Dvanáct článků z pera českých a dvou mexických autorů shrnují výsledky bádání, které zazněly na česko-mexickém sympoziu, které se uskutečnilo na podzim 2010 u příležitosti dvoustého výročí nezávislosti Mexika a stoletého výročí mexické revoluce.

léto 2011

Byly spuštěny nové webové stránky SIAS.Staré stránkyfungovaly v letech 2000-2011 a byly spravované LVT. Nové stránky vytvořila Vendula Hingarová a budou spravovány doktorandy SIAS.

březen 2011

Přednášky o kečuánštině. Ve dnech 11-12.3. se v SIAS konal cyklus přednášek na téma „QUECHUA lengua nacional del Perú – perspectivas para su mantenimiento, uso y ense?anza en el sigo XXI“. Konferenci bylo možno sledovat on-line.

pozvánka

rok 2010

prosinec 2010

Setkání iberoamerikanistů u příležitosti životního jubilea prof. Josefa Opatrného.

Byl představen doktorandský projekt Mexiko – 200 let nezávislosti a prezentována stejnojmenná publikace za účasti J. E. José Luise Bernala, velvyslanece Mexika v ČR.

vice info a foto I-FORUM

říjen 2010

Česko-mexické sympozium, které se konalo na podzim 2010 u příležitosti připomenutí dvoustého výročí nezávislosti Mexika a stoletého výročí mexické revoluce v kontextu česko-mexických vztahů za účasti českých i mexických odborníků.

rok 2009


rok 2008


rok 2007


rok 2006


rok 2005


rok 2004

červenec 2004

Mezinárodní symposium „La emigración centroeuropea a América Latina“, 29.-30. července 2004 ve 206 ve Šporkově paláci

Program|Fotografie ze zahájení

červenec 2004

Summer course for Students of the Technological institute (2nd course)

start session

closing session and grant of certificates

červen 2004

Summer course for Students of the Technological institute (1th course)

start session

closing session and grant of certificates

červen 2004

Ocenění doktorandky SIAS Petry Binkové

24. 11. 2004

La presentación del libro México de Josef Opatrný

Presentace knihy Mexiko Josef Opatrného

říjen 2004

Středisko zve na Koncert pro Boquerón

pozvánka

únor 2004

Kauza nejen Dějin Karibské oblasti doc. dr. Oldřicha Kašpara, CSc, člena korespondenta Academia Mexicana de la Historia

rok 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVÁ ZA ROK 2003ke stažení

srpen 2003

Zahájení mezinárodního symposia „Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX“, které se konalo ve dnech 14. a 15. srpna 2003

Inauguración del Simposio Internacional „Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX“ celebrado el 14 y 15 de agosto de 2003″

květen 2003

Videoconferencia con el Dr. Miguel León-Portilla

El Centro de Estudios Ibero-Americanos en colaboración con la Embajada de México en Praga y con el Colegio Nacional de México organizó el 13 de mayo de 2003 una videoconferencia con el Dr. León-Portilla. Él habló sobre sus libros publicados recientemente en la traducción checa y contestó las preguntas de los estudiantes y profesores de Praga.

květen-červen 2003

Summer course for Students of the Technological institute in Monterrey

1. course:course openingclosing session and grant of certificates

2. course:course opening

březen 2003

Slavnostní předání ceny Isabely Katolické / Acto de entrega de la Orden de Isabel de Católica

březen 2003

Od března 2003 je v provozu elektronická konference, která bude účastníky zpravovat o přednáškách pořádaných Střediskem iberoam. studií a o kulturních akcích spojených s ibeoramerickou oblastí v Čechách. Přihlášení/odhlášení –http://web.ff.cuni.cz/mailman/listinfo/sias

V případě, že se vám nezdaří přihlásit: kontaktujte moderátorku konference Simonu Binkovou.

rok 2002

činnost Střediska v roce 2002ke stažení

říjen 2002

Paraguayský ministr zahraničních věcí José Antonio Moreno Ruffinelli navštívil SAS FF UK

fotografie

30. 8. 2002

zahájení konference Mezinárodní symposium Emigración centroeuropea a América Latina II

rok 2001

Úvod > Středisko > Archiv událostí