Návrhy témat diplomových prací

Mexiko v beletrii Norberta Frýda

 

Proces navazování diplomatických kontaktů Československa a Latinské Ameriky

 

Hospodářské kontakty Československa a Latinské Ameriky v meziválečném období

 

Gaučovská literatura a formování národního vědomí v Argentině

 

Argentina a česká společnost před první světovou válkou

 

Historické mýty a reality v mexické eseji

 

Španělsko-americká válka a otázka českého cukru na světovém trhu

 

Siboneismus a costumbrismus jako počátek konstituování národní literatury na Kubě

 

Československé zbraně v Latinské Americe mezi světovými válkami

 

Kulturní vztahy Československa a Latinské Ameriky po druhé světové válce

 

Conquista jako historický fakt a její literární podoba

 

Pojem vlasti v poezii José Maríi Heredii

 

Latinská Amerika v poselstvích amerických presidentů v poslední třetině 19. století.

 

Sociální realita v novém latinskoamerickém románě

 

Memoárová literatura jako pramen ke studiu české emigrace do Latinské Ameriky

 

Modernismus jako literární směr a hledání kulturní identity Latinské Ameriky

Úvod > Návrhy témat diplomových prací