Zahraniční pobyty a stáže

Studenti SIAS se pravidelně účastní stáží v rámci výměnných pobytů (Mexiko, Peru, Chile, USA) a v rámci vládních stipendií (Mexiko, Argentina a nově se připravuje i Brazílie). Je možné si stáže a studijní pobyty vyjednat v dalších zemích, nicméně většinou není nárok na stipendium a proplacení letenky, jak je tomu u stáží, které zprostředkovává univerzita.

Zahraniční stáže si doktorandi/tky zajišťují individuálně dle svého zaměření a tématu výzkumu. Podrobná aktuální nabídka zahraničních pobytů se zveřejňuje na stránkách Zahraničního oddělení FF UK, které pravidelné pořádá také semináře pro zájemce o pobyt v zahraničí.

Přehled stipendijních pobytů v Latinské Americe

Vládní stipendia – v rámci kulturní dohody

Každoročně Ministerstvo školství nabízí několik stipendijních pobytů na mexických univerzitách. Administrativu zajišťuje Akademická informační agentura (AIA), která vypisuje termíny pro podání přihlášek (obvykle do dubna). Vládní stipendium vyplácí mexické ministerstvo zahraničí a umožňuje studijní i výzkumné pobyty na většině mexických univerzit studentům, doktorandům i vědeckým pracovníkům v období od 1 do 10 měsíců. Výběr uchazečů zajišťuje AIA a je nutné obhájit svůj projekt v konkurzním řízení, které se obvykle koná v červnu.

Peru

meziuniverzitní dohody – konkurzy zajišťuje Rektorát Univerzity Karlovy, přihláška se podává na základě výzvy Zahraničního oddělení FF UK k výběrovému řízení.

Chile

meziuniverzitní dohoda – zájemci si pobyt zajišťují individuálně, mohou požádat o částečné pokrytí výdajů z Fondu mobility a dalších nadací.

Argentina

mezivládní dohoda – výběr uchazeči formou konkurzů, zajišťuje Akademická informační agentura (AIA),

USA

V rámci meziuniverzitní dohody FFUK nabízí každoročně stipendijně pobyty na stáže na americké univerzity. Podrobné informace, výzvy k podání přihlášek, sledujte na stránkách Zahraničního oddělení FFUK.

Úvod > Pro doktorand(k)y > Zahraniční pobyty a stáže