Financování studia v zahraničí

Studium v zahraničí může student hradit z vlastních prostředků, z prostředků univerzity, Domu zahraničních služeb a domácích nadací. V zahraničí pak může finanční prostředky čerpat zejména ze studijních programů univerzit a veřejných zdrojů.

Jednotlivé zdroje financování je vhodné kombinovat. Zároveň je však třeba dávat pozor na skutečnost, že některé druhy stipendií kombinovat nelze.

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Financování studia v zahraničí