Radek Buben

PhDr. Radek Buben

PhDr. Radek Buben, Ph.D.

Funkce
 • vedoucí (vedoucí) - Středisko ibero-amerických studií
Adresa

Středisko ibero-amerických studií
Voršilská 1
Místnost č. 412

Konzultační hodiny: pondělí 16.00-17.00

Funkce

Vyučující

Koordinátor SIAS pro zahraniční stáže, Erasmus, CEEPUS atd.

Publikace

 • Štefek M., Slačálek O., Buben R.: Odložené počátky české politologie. In Bíba J., Štefek M.: Cestou politické teorie. K 70. narozeninám Milana Znoje. Praha, Karolinum, 2023, s. • p. 12-29. ISBN 978-80-246-5562-8.
 • Buben R.: Země s bipolární poruchou? Amplituda chilské politiky po sociálním výbuchu. A2 kulturní týdeník, 2023, č. • no. XIX, s. • p. 27-27. ISSN 1801-4542.
 • Buben R., Kouba K.: How Czech Democracy Defies the Illiberal Trend. Current History, 2023, č. • no. 122, s. • p. 108-114. ISSN 0011-3530.
 • Buben R.: Amazonie v rytmu brazilských kulturních válek. Mezinárodní politika, 2023, č. • no. Neuveden, s. • p. 36-38. ISSN 0543-7962.
 • Buben R., Kouba K.: ?Populismo en Nicaragua? Autocratización neopatrimonial sin populismo durante el gobierno de Daniel Ortega. In Casullo M., Brown Araúz H.: El populismo en américa central la pieza que falta para comprender un fenómeno global. Buenos Aires, Siglo XXI, 2023, s. • p. 95-120. ISBN 978-987-801-276-6.
 • Buben R.: Zlý výrostek hugo? A2 kulturní týdeník, 2023, č. • no. Neuveden, s. • p. 28-29. ISSN 1801-4542.
 • Štefek M., Bíba J., Slačálek O., Buben R., Doubek V., Květina J., Dvořáková V.: Cestou politické teorie. K 70. narozeninám Milana Znoje. Praha, Karolinum, 2023. 81 s. • p. ISBN 978-80-246-5562-8.
 • Buben R., Štefek M.: Konceptuální labyrinty. Kolik pojetí totalitarismu znáš, tolikrát jsi revizionistou? Soudobé dějiny, 2021, č. • no. 28, s. • p. 353-389. ISSN 1210-7050.
 • Buben R., Němec J.: Radical Left-Wing Political Regimes in the Context of the Latin American "Left Turn". In Silva-Torres K., Rozo-Higuera C., León D.: Social and Political Transitions During the Left Turn in Latin America. New York, Routledge, 2021, s. • p. 20-57. ISBN 978-0-367-75174-6.
 • Buben R., Kouba K.: Commentaries. Latin American Perspectives, 2021, č. • no. 48, s. • p. 27-28. ISSN 0094-582X.
 • Buben R.: Demokracie v současné Latinské Americe: Vlevo v bok či vpravo v bok? In Outrata F.: Demokracie jak dál? Rizika a výzvy pro Česko a svět. Praha, Vyšehrad, 2021, s. • p. 187-235. ISBN 978-80-7601-500-5.
 • Buben R., Štefek M.: The 2018 Presidential Election in the Czech Republic: clash of two meanings of dignity. In Mintusov I., Hartinger S.: Pioneers of Democracy. Leibnitz, European Association of Political Consultants, 2021, s. • p. 353-367. ISBN 978-3-9502163-4-9.
 • Buben R., Kouba K.: The Causes of Disease Impact Denialism in Nicaragua's Response to COVID-19. Bulletin of Latin American Research, 2020, č. • no. 39, s. • p. 103-107. ISSN 0261-3050.
 • Buben R.: Výsledky voleb v Bolívii: Bez Eva to jde, a lépe! Alarm, 2020, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-9632.
 • Buben R., Kouba K.: Nikaragua: dva roky, které otřásly vládou rodinného klanu. Alarm, 2020, č. • no. 2020. ISSN 1214-9632.
 • Buben R., Kouba K.: Nicaragua in 2019: The Surprising Resilience of Authoritarianism in the Aftermath of Regime Crisis. Revista de Ciencia Politica, 2020, č. • no. 40, s. • p. 431-455. ISSN 0718-090X.
 • Buben R.: Ústavní vládnutí bez volební legitimity: Brazílie a problémy viceprezidentského vládnutí. In Grauová Š., Jirásková A., Tichý M.: Brazílie v souvislostech. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2018, s. • p. 33-64. ISBN 978-80-7465-306-3.
 • Buben R.: Hedvábí s hrubou podšívkou: deklarace a reálná naplňování lidských práv v Latinské Americe. In Agha P.: Lidská práva v mezikulturních perspektivách. Praha, Academia, 2018, s. • p. 225-251. ISBN 978-80-200-2958-4.
 • Grauová Š., Tichý M., Buben R., Hricsina J., Binková S., Křížová M., Weissová L., Marešová J., Staněk K., Jirásková A.: Brazílie v souvislostech. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2018. 418 s. • p. ISBN 978-80-7465-306-3.
 • Buben R., Kouba K.: Proportional Representation, Large District Magnitude and Closed Lists. World Political Science Review, 2017, č. • no. 13, s. • p. 151-189. ISSN 2194-6248.
 • Buben R.: Stát, jeho kapacity, státnost a demokratizace: Reflexe nejenom z tzv. třetího světa. In Agha P.: Budoucnost státu? Praha, Academia, 2017, s. • p. 189-201. ISBN 978-80-200-2681-1.
 • Buben R.: Smrt Fidela Castra: konec poloviny dějin nezávislé Kuby. Mezinárodní politika, 2016, č. • no. 2016. ISSN 0543-7962.
 • Buben R., Kouba K.: Poměrné zastoupení, velké obvody a přísně vázané kandidátní listiny. Politologická revue, 2016, č. • no. 22/2, s. • p. 5-41. ISSN 1211-0353.
 • Buben R.: Nikaragua: Země rodinných klanů. Dotyk (Tablet Media a.s.) [online], 2016, č. • no. 2016. ISSN 1805-9465.
 • Buben R.: Krach socialismu 21. století. Dotyk (Tablet Media a.s.) [online], 2016, č. • no. 2016. ISSN 1805-9465.
 • Buben R.: Brexit a české stereotypy. Dotyk (Tablet Media a.s.) [online], 2016, č. • no. 2016. ISSN 1805-9465.
 • Buben R.: Rozbouřená Venezuela. Dotyk (Tablet Media a.s.) [online], 2016, č. • no. 2016. ISSN 1805-9465.
 • Buben R.: Hispanistický historikerstreit. Pokračování španělské občanské války na papíře. A2, 2016, č. • no. XII, s. • p. 28-28. ISSN 1803-6635.
 • Buben R.: Výzva pro indiánského vůdce. Deset let Eva Moralese v čele Bolívie. A2, 2016, č. • no. XII, s. • p. 25-25. ISSN 1803-6635.
 • Buben R.: Mezi euforiemi a krizemi. Nový prostor, 2016, č. • no. 17, s. • p. 12-13. ISSN 1213-1911.
 • Buben R.: Vládci a byznysmeni v uniformách. Nový prostor, 2016, č. • no. 17, s. • p. 10-11. ISSN 1213-1911.
 • Buben R.: Maurice Duverger: politolog, žurnalista, politik a jeho průkopnické dílo. In Politické strany. Praha, Karolinum, 2016, s. • p. 461-483. ISBN 978-80-246-2568-3.
 • Buben R., Fulka J.: Srdečné pozdravy z vlaků. In Vlak zvaný film. Bratislava, Asociácia slovenských filmových klubov, 2016, s. • p. 146-153. ISBN 978-80-970420-4-2.
 • Buben R.: Británie po volbách. Deník Referendum [online], 2015, č. • no. Neuveden. ISSN 2533-5987.
 • Buben R.: Chávezovi sirotci v krizi. Alarm, 2015, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-9632.
 • Buben R., Pullmann M., Spurný M., Růžička J.: Diktatura a autoritářské režimy. In Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. 1, Scriptorium, 2014, s. • p. 281-307. ISBN 978-80-87271-87-2.
 • Polášek M., Novotný V., Perottino M., Buben R., Merklová K., Koubek J.: Mezi masovou a kartelovou stranou: Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000-2010. Praha, Sociologické nakladatelství, 2012. 189 s. • p. ISBN 978-80-7419-094-0.
 • Novotný V., Merklová K., Buben R.: ČSSD v perspektivě teorie tří proudů: reformy české vysokoškolské politiky jako případ interakce politické strany a veřejné politiky. In Mezi masovou a kartelovou stranou: Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000–2010. Praha, Sociologické nakladatelství, 2012, s. • p. 129-147. ISBN 978-80-7419-094-0.
 • Buben R.: Boj o amazonskou identitu. Peruánsko - ekvádorský konflikt v kontextu nedávných válek. Dějiny a současnost, 2012, č. • no. 35, s. • p. 28-31. ISSN 0418-5129.
 • Koubek J., Buben R., Polášek M.: ČSSD a KSČM v perspektivě stranickosystémové. In Mezi masovou a kartelovou stranou : Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000–2010. Praha, Sociologické nakladatelství, 2012, s. • p. 52-69. ISBN 978-80-7419-094-0.
 • Buben R., Němec J., Dvořáková V.: Que el pueblo mande! Levicové vlády, populismus a změny režimu v Latinské Americe. Praha, SLON, 2012. 364 s. • p. ISBN 978-80-7419-091-9.
 • Buben R.: Bolívie: Přestavování mozaiky, ustavování nové hegemonie či (r)EVOluce? In Dvořáková V., Němec J.: Komparace politických systémů. Latinská Amerika. Praha, VŠE, 2011, s. • p. 52-93. ISBN 978-80-245-1740-7.
 • Buben R.: Stále rozdělované Španělsko. Mezinárodní politika, 2010, č. • no. Neuveden, s. • p. 3-6. ISSN 0543-7962.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Vyučované předměty

Úvod > Lidé > Akademický sbor > Radek Buben