Atestace

Studium se realizuje formou individuálního studijního plánu, který je zaměřen na prohloubení obecně teoretických znalostí z oboru studia a odborných znalostí. Jich pak student využívá nejen k napsání doktorské disertační práce, ale i v další badatelské činnosti v oboru.

V doktorském studijním programu je předepsáno složení minimálně čtyř zkoušek a podílení se na vědeckovýzkumných aktivitách.

Aktuální informace o podobě studia a jeho požadavcích naleznete na stránkách FF UK v sekci Doktorské studium.

Atestace

  • 2 zkoušky dle zaměření

Jedna z nich je zaměřena šířeji pro delší časové období (např. Latinská Amerika v období nezávislosti, Latinská Amerika koloniálního období, Latinská Amerika předkolumbovská), druhá pak regionálně a pro kratší časový úsek (např. karibská oblast ve dvacátém století, Andské státy století devatenáctého).

  • 1 zkouška z angličtiny

Jazykové zkoušky zajišťuje Ústav pro jazykovou přípravu. Je možno absolvovat semestrální přípravný kurz na UJP. Zkouška se vypisuje 2x ročně. Zkoušku lze uznat, pokud dotyčný studovat magisterské studium anglistiky či pokud absolvoval delší studijní pobyt na zahraniční univerzitě, kdy výuka probíhala v angličtině. Potřeba doložit výpisem zkoušek a písemnými pracemi ze zahraničí a požádat o uznání.

  • 1 zkouška povinně volitelná

Student/ka si zde volí buďto zkoušku z metodologie a obecně teoretických základů oboru, či zkoušky z filosofie se zaměřením k oboru. Zkoušku z filosofie zajišťuje Ústav filosofie a religionistiky (ÚFaR) odkaz na požadavky. Bez ohledu na volbu je však povinen navštěvovat pravidelně metodologický seminář a přednést v každém semestru výsledky své práce na iberoamerikanistickém semináři.

SYLABY PŘEDMĚTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA ke stažení zde

Vědeckovýzkumné aktivity

Účast na vědeckovýzkumných aktivitách se stává od roku 2010 povinnosti – tj. publikace výsledků bádání, účast na konferencích, na vědeckých projektech, absolvování zahraničních stáží a podíl na výuce v rámci volitelných přednášek na SIASu.

PŘÍKLAD individuálního studijního plánu v prezenčním studiu:

Disertační práce: Češi v Mexiku v době druhého mexického císařství

Předměty:

Metodologický seminář – zakončeno písemnou prací

Anglický jazyk – zakončeno zkouškou

Doktorský seminář v každém semestru během standardní doby studia

– zakončen odevzdáním rozpracovaných tezí disertace

Latinská Amerika v období nezávislosti – zakončeno zkouškou

Dějiny Mexika – zakončeno zkouškou

Vědeckovýzkumné aktivity:

Studie Česká společnost a Mexiko v 19. století (pro časopis Člověk)

Studie La imágen de México en los textos de B. Roezl (pro Ibero-Americana Pragensia)

5 recenzí nových titulů k mexické problematice (pro Ibero-Americana Pragensia)

Žádost o grant UK (pro měsíční pobyt v Iberoamerikanisches Institutu v Berlíně)

Žádost o mexické vládní stipendium (dva semestry) (45 kreditů – v případě realizace pobytu)

Účast na mezinárodním symposiu Střední Evropa a ibero-americký svět

Volitelné aktivity:

Semestrální přednáška studenta Obraz Mexika v české společnosti pod dohledem školitele

Úvod > Pro doktorand(k)y > Atestace