IBEROklub

Studentský (zatím ještě neoficiální) spolek, mezi jehož snahy patří sdružovat nejen studující, doktorandy a doktorandy a absolventky a absolventy SIAS, ale také všechny nadšené zájemce a zájemkyně o Latinskou Ameriku a Iberský poloostrov. Mezi aktivity klubu patří organizace studentského života v SIAS – pořádání neformálních setkání, exkurzí a vánočních večírků. Dále také informujeme o zajímavých akcích souvisejících s Latinskou Amerikou. Klub byl založen v lednu 2012 tehdejšími studenty a absolventy SIAS po té, co proběhly první exkurze (do Berlína a do Ralska – viz Archiv událostí). Neostýchejte se nás v případě zájmu o iberoamerikanistiku či SIAS prosím kontaktovat!

Kontakt

iberoklub@gmail.com

Chcete-li o zasílat pravidelné informace o činnosti klubu napište na emailovou adresu uvedenou výše. Do předmětu napište „Mailing list“.

  • Pravidelná činnost:

Pořádání setkání (většinou ve Studentském klubu Celetná na adrese Celetná 20). V současné době se snažíme setkání pořádat jednou měsíčně (v době akademického školního roku), a to zpravidla v pondělí (po doktorandském semináři) kolem sedmé hodiny večer.

Organizace exkurzí (cca 1x za rok), seznamovací kurz

  • Další činnost:

monitoring stáží a grantových příležitostí (viz sekce Zahraniční stáže a stipendia)

monitoring kulturních akcí týkající se Lat. Ameriky

pomoc studujícím s organizací studia

organizace debat s ostatními spolky

PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020

Pravidelná setkání Iberoklubu

Jarní exkurze

USKUTEČNĚNÉ AKCE

  • Akademický rok 2019/2020

13.-15. únoraExkurze do Berlína

4. ledna 2020 – Exkurze do Brna na Poklad Inků

17. prosince – Vánoční večírek  v místnosti 303H

26.-27. října – Seznamovací akce (nejen) pro studentky a studenty prvního ročníku, Prosečnice

  • Akademický rok 2015/2016

Exkurze na jih Čech (Český Krumlov, České Budějovice, Domanín, Třeboň, Jindřichův Hradec) spojená s workshopem Vystěhovalectví do Latinské Ameriky a písemné prameny v třeboňském archivu.

  • Akademický rok 2014/2015

Exkurze do Berlína a tamní skvěle vybavené iberoamerické knihovny v Ibero-Amerikanisches Institut. Dále návštěva tamního etnografického muzea v Dahlemu a muzea Pergamon. Dále návštěva JFK Institutu severoamerických studií.

Studentský IBEROklub byl založen v lednu 2012 studenty, doktorandy a absolventy SIAS. Vznikl na základě exkurzí do Berlína a do Ralska (viz Archiv událostí), které byly uskutečněny v roce 2011. Cílem klubu je sdružovat zájemce o Latinskou Ameriku a Iberský poloostrov a a zlepšit spolupráci mezi budoucími i současnými studenty, absolventy, odbornou a laickou veřejností.

K aktivitám klubu patří organizace studentského života v SIAS FF UK a spřízněných oborech a pracovištích FF UK (iberoamerická kultura, hispanistika, portugalistika, etnologie, politologie, historie aj.).

Úvod > Středisko > IBEROklub