Doktorandi

Profil doktoranda

  • Pokud chcete mít na následujících stránkách svůj profil, pošlete údaje administrátorovi
  • Vzor

Seznam doktorandů

Jméno

Specializace

Téma dizertační práce

Školitel/ka

Nástup do studia

Kateřina Gabrhelíková

 Dopisy od Elly. Ella, rodina Böhlendorf a každodenní život německých kolonistů v jižní části Chile ve druhé polovině 19. století.

Lukáš Perutka

přerušeno

anna řičář libánská reprezentace původních obyvatel*ek, reflexe kolonialismu, genderIndiáni v české imaginaci mezi lety 1948 až 1989Markéta Křížová

2021

Anna Nováková Agenti olomouckého biskupa Františka z Ditrichštejna na bruselském dvoře v kontextu diplomatických vztahů habsburské monarchie a Španělského Nizozemí v 1. polovině 17. století.Pavel Marek2019
Alena Vodáková Tanec jako symbol. Společenský význam mexického tradičního tance státu Veracruz v 21. Století.Monika Brenišínová2021

Jména doktorandek a doktorandů jsou řazena abecedně.

Seznam současných i dřívějších studentů i studentek doktoranského programu viz Studijní informační systém.

Úvod > Lidé > Doktorandi