Doktorandstvo

Profil doktoranda*ky

  • Pokud chcete mít na následujících stránkách svůj profil, pošlete údaje administrátorovi
  • Vzor

Seznam doktorandek*ů

Jméno

Specializace

Téma dizertační práce

Školitel/ka

Nástup do studia

Kateřina Gabrhelíková

  Dopisy od Elly. Ella, rodina Böhlendorf a každodenní život německých kolonistů v jižní části Chile ve druhé polovině 19. století.

Lukáš Perutka

přerušeno

anna řičář libánská reprezentace původních obyvatel*ek, reflexe kolonialismu, gender Indiáni v české imaginaci mezi lety 1948 až 1989 Markéta Křížová

2021

Anna Nováková   Agenti olomouckého biskupa Františka z Ditrichštejna na bruselském dvoře v kontextu diplomatických vztahů habsburské monarchie a Španělského Nizozemí v 1. polovině 17. století. Pavel Marek 2019
Alena Prokopius (Vodáková)   Tanec jako symbol. Společenský význam mexického tradičního tance státu Veracruz v 21. Století. Monika Brenišínová 2021

Michael Weiss

 

Opomíjené aspekty institucionalizace stranických systémů v Latinské Americe

Karel Kouba 2023

Jména doktorandek a doktorandů jsou řazena abecedně.

Seznam současných i dřívějších studentů i studentek doktoranského programu viz Studijní informační systém.

Úvod > Lidé > Doktorandstvo