Doktorandi

Profil doktoranda

  • Pokud chcete mít na následujících stránkách svůj profil, pošlete údaje administrátorovi
  • Vzor

Seznam doktorandů

Jméno

Specializace

Téma dizertační práce

Školitel/ka

Nástup do studia

Eleni Dimelisová

Předkolumbovští Mayové Ženy v mayské předkolumbovské společnosti

Zuzana Marie Kostićová

2014

Kateřina Gabrhelíková

Dopisy od Elly. Ella, rodina Böhlendorf a každodenní život německých kolonistů v jižní části Chile ve druhé polovině 19. století.

Lukáš Perutka

2017

Linda Kočová

 Argentina/Chile 2/2 XX. stol. – současnost La influencia de A. Pinochet y J. D. Perón en la retórica actual de M. Bachelet y C. Fernández de Kirchner

Radek Buben

2014

Kateřina Kráčmarová

Češi na Kubě v širším kontextu vzájemných vztahů

Josef Opatrný

2013

Jaroslava Kutová

Obraz dobrodruha v raných pramenech ke kolonizaci Ameriky Markéta Křížová

2016

Zuzana Lhotáková

Contemporáneos problemas sociales y ambientales en los países Andino

Markéta Křížová

2016

Anna Řičář Libánská

reprezentace původních obyvatel*ek, reflexe kolonialismu, gender Indiáni v české imaginaci mezi lety 1948 až 1989 Markéta Křížová

2021

Laura Martínez Abarca Comparación trasatlántica de la novela posmoderna: Roberto Bolaño y Jáchym Topol Anna Housková 2017
Anna Nováková Agenti olomouckého biskupa Františka z Ditrichštejna na bruselském dvoře v kontextu diplomatických vztahů habsburské monarchie a Španělského Nizozemí v 1. polovině 17. století. Pavel Marek 2019

Lenka Phillipová

Rastafariáni

Rastafariáni – vliv Bible a křesťanství na vznik a podoby rastafariánství na Jamajce

Markéta Křížová

2014

Martin Rataj

Andské země: problematika rozvoje

Lima: Problémy latinskoamerické metropole v souvislostech a vzájemné interakci

Bohumír Jánský

2014

Michal Sniehotta Stát, národ a demokratizace v subsaharské Africe Radek Buben 2013
Jiří Sucharda El desarrollo del poder monárquico en España durante el reinado de Carlos I Jiří Chalupa 2018
Maroš Timko Československo-španielske vzťahy (1918-1977) Josef Opatrný 2017
Alena Vodáková Tanec jako symbol. Společenský význam mexického tradičního tance státu Veracruz v 21. Století. Monika Brenišínová 2021
Ivana Kudrnová (Macháčková) Současná česká a chilská literatura pro děti Markéta Křížová přerušeno
Alena Rudolfová (Jirásková) Brasilská imigrace do Portugalska, její základní charakteristiky a trendy (2. polovina 20. století) Simona Binková přerušeno
Michelle Leisky Hnutí Mexicanidad ve středním Mexiku Markéta Křížová přerušeno

Jména doktorandek a doktorandů jsou řazena abecedně.

Seznam současných i dřívějších studentů i studentek doktoranského programu viz Studijní informační systém.

Úvod > Lidé > Doktorandi