Redakční rada

  • Barteček Ivo (Univerzita Palackého v Olomouci)

  • Binková Simona (Univerzita Karlova v Praze)

  • Hlavičková Vlasta (Vysoká škola ekonomická v Praze)

  • Havlíková Marie (sin afiliación institucional)

  • Housková Anna (Univerzita Karlova v Praze)

  • Chalupa Jiří (Univerzita Karlova v Praze)

  • Marek Pavel (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

  • Mištinová Anna (Univerzita Karlova v Praze)

  • Opatrný Josef (Univerzita Karlova v Praze)

  • Jánský Bohumír (Univerzita Karlova v Praze)