Karel Kouba

doc. Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D.

 

E-mail: karel.kouba@ff.cuni.cz

Webová stránka: www.karelkouba.org

Adresa
Středisko ibero-amerických studií
Voršilská 1, Praha 1, 116 43
Místnost č. 412

Publikace

 

Články v odborných časopisech (Jimp)

 

Články v odborných časopisech (Jsc)

 

Články v odborných časopisech (Jost)

 

Monografie

 • Kouba, K. (2016). Personalizace voleb a demokracie v Latinské Americe. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).

 

Kapitoly v monografiích

 • Kouba, K. & Došek, J. (2019). Kvalitativní srovnávací analýza. In V. Beneš & P. Drulák (Eds.), Metodologie výzkumu politiky (pp. 149-176). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Došek, T., Kouba, K., & Springerová, P. (2017). El doble reto de la Ciencia Política latinoamericanista en la República Checa. In F. Freidenberg (Ed.), La Ciencia Política sobre América Latina: la docencia y la investigación en perspectiva comparada (pp. 429–458). Santo Domingo y Ciudad de México: Editorial FUNGLODE e Instituto de Investigaciones Jurídicas.
 • Kouba, K. (2016). O původu počtu stran: endogenita a asymetrická kauzalita ve vztahu volebních a stranických systémů. In M. Novák (Ed.), Strany, volby a demokracie. Od Duvergera k Sartorimu a dále (pp. 229–256). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Kouba, K., Císař, O., & Navrátil, J. (2015). The Czech political science: A slow march towards relevance. In B. Krauz-Mozer, M. Kułakowska, P. Borowiec, & P. Ściga (Eds.), Political science in Europe at the beginning of the 21st century (pp. 63–85). Kraków: Jagiellonian University Press Kraków, Poland.
 • Kouba, K. (2014). Politické důsledky volebních systémů: současný výzkum a počátky české intelektuální tradice v díle Karla Sladkovského. In M. Kubát & T. Lebeda (Eds.), O komparativní politologii a současné české politice (pp. 91–104). Praha: Nakladatelství Karolinum.
 • Kouba, K., & Poskočilová, P. (2012). Politické stranictví a ženy v prezidentském úřadu v Latinské Americe. In V. Fiala (Ed.), Politické strany Afriky, Asie a Latinské Ameriky: rysy politického stranictví (pp. 329–358). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
 • Kouba, K. (2011). Kvalitativní srovnávací analýza (QCA) a konfigurativní metody v politologii. In M. Novák (Ed.), Úvod do studia politiky (pp. 468–507). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Kouba, K. (2011). Stabilita stranických systémů v Latinské Americe v letech 1990 až 2010. In P. Springerová, M. Strmiska, & V. Fiala (Eds.), Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie (pp. 241–262). Ústí nad Orlicí: Oftis.
 • Kouba, K. (2009). Integrační procesy ve Střední Americe a Karibiku. In Š. Waisová (Ed.), Regionální integrační procesy (pp. 229–250). Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Kouba, K. (2008). The 2006 Elections in Nicaragua. Does the Sandinista Return to Power Threaten Nicaragua’s Democracy? In P. Springerová, L. Špičanová, & J. Němec (Eds.), Election Year 2006: Latin America at the Crossroads (pp. 165–185). Praha: Asociace pro mezinárodní otázky.

 

 

Úvod > Lidé > Akademický sbor > Karel Kouba