Doporučená literatura

* Buben, Radek, Somogyi, Petr. Bolívie. Praha: Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-423-4.

* Cambridge History of Latin America. Bethell, Leslie (ed.), vol. I-XI. Cambridge: Cambridge University Press, 1984-2008.

* Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberomaerikanisté, Praha: Libri, 1998.

* Historia de las Américas. García, Luis Navarro (coord.), vol. I-IV. Madrid: Alhambra Longman, 1991. 84-205-2212-0.

* Hingarová, Vendula, Květinová, Sylvie, Eichlová, Gabriela. Mexiko – 200 let nezávislosti. Červený kostelec: 2010.

* Housková, Anna (ed.). Druhý břeh Západu. Výbor iberoamerických esejů. Praha: Mladá Fronta, 2004. ISBN 80-204-1139-9.

* Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a románech. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-069-3.

* Chalupa, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-323-1.

* Chalupa, Jiří. Španělsko. Praha: Libri, 2005. ISBN 978-80-7277-478-4.

* Chalupa, Jiří. Chile. Praha : Libri, 2006. ISBN 80-7277-136-1.

* Klíma, Jan. Dějiny Brazílie. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-261-8.

* Křížová, Markéta. Dominikiánská republika. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-352-7.

* Křížová, Markéta. Haiti. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-424-1.

* Křížová, Markéta. Jamajka. Praha: Libri, 2012. ISBN 978-80-7277-499-9.

* Křížová, Markéta. Nikaragua. Praha: Libri, 2011. ISBN 978-80-7277-484-5.

* Opatrný, Josef. Amerika v proměnách století. Praha: Libri, 1998. ISBN 80-85983-42-7.

* Opatrný, Josef. Kuba. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-089-6.

* Opatrný, Josef. Mexiko. Praha: Libri, 2003. ISBN 80-7277-185-X.

* Opatrný, Josef. Panama. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-216-3.

* Polišenský, Josef a kol. Dějiny Latinské Ameriky. Praha: Svoboda, 1979.

* Roedl, Bohumír. Dějiny Peru a Bolivie. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-839-6.

* Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri, 1996. ISBN 80-85983-10-9.

Středisko neorganizuje přípravný kurz k příjímacím zkouškám. Zájemcům o studium se doporučuje návštívit přednášky vyučujcích či zúčastnit se pravdiledně konaných dnů otevřených dveří.

Úvod > Uchazeč(ka) > Doporučená literatura