Předměty

Sylaby oborových předmětů

Povinné předměty (informace pro student(k)y přijaté v roce 2019)

Název předmětu

Rozsah

Atestace

Kredity

Přednášející

PP 1

Dějiny Latinské Ameriky – conquista

2p + 1s

Zk

5

Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.

PP 2

Dějiny Latinské Ameriky – kolonie

2p + 1s

Zk

5

PhDr. Simona Binková, CSc.

PP 3

Dějiny Latinské Ameriky –nezávislost

2p + 1s

Zk

5

Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.

PP 4

Současná Latinská Amerika

2p + 1s

Zk

5

PhDr. Radek Buben

PP 5

Politické systémy Latinské Ameriky

2p + 0s

Zk

5

PhDr. Radek Buben

PP 5

Geografie Latinské Ameriky

3p + 0s

Zk

4

PhDr. Radek Buben

PP 6

Nativní kultury do roku 1492

2p + 1s

Zk

5

Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.            prof. Markéta Křížová, Ph.D.

PP 7

Nativní kultury po 1492

2p + 1s

Zk

5

Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.            prof. Markéta Křížová, Ph.D.

PP 8

Hispanoamerická literatura

2p + 0s

Zk

5

prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

PP 9

Variantes hispanoamericanas del español

2p + 0s

Zk

5

PhDr. Anna Mištinová

PP 10

Úvod do iberoamerikanistiky

2p + 1s

Zk

5

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

PP 11

Prameny ke studiu iberoamerikanistiky

0p + 3s

Zk

4

PhDr. Simona Binková, CSc

PP 12

Historiografie

1p + 2s

Zk

5

prof. Markéta Křížová, Ph.D.

PP 13

Historiografie II

1p + 2s

Zk

5

PhDr. Radek Buben

PP 14

Seminář magisterský*

2x 0p + 2s

Z

3

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

PP 15

Diplomový seminář

2x 0p + 2s

Z

4

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Celkem kreditů

75

*Předmět Seminář magisterský (AIH520052) je prerekvizitou pro zápis předmětu Diplomový seminář (AIH520086).

Povinně volitelné předměty ve specializaci

SKUPINA 1 – Dějiny Latinské Ameriky

Název předmětu

Rozsah

Atestace

Kredity

Přednášející

PVP1 1

Seminář historický

0p + 2s

Zk

4

prof. Markéta Křížová, Ph.D.

PVP1 2

Dějiny USA

2p + 0s

Zk

3

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

PVP1 3

Dějiny Portugalska

2p + 0s

Zk

3

PhDr. Simona Binková, CSc.

PVP1 4

Dějiny Brazilie

2p + 0s

Zk

3

PhDr. Simona Binková, CSc.

PVP1 5

Dějiny Španělska

2p + 0s

Zk

3

prof. dr. Josef Opatrný

Minimální počet kreditů

9

 

SKUPINA 2 – Geografie Latinské Ameriky

Název předmětu

Rozsah

Atestace

Kredity

Přednášející

PVP2 1

Seminář geografický

0p + 2s

Z

2

RNDr. Eva Janská, Ph.D.

PVP2 2

Geografie mezinárodní migrace a integrace cizinců

2p + 0s

Z

2

RNDr. Eva Janská, Ph.D.

PVP2 3

Reálie latinskoamerických zemí

2p + 0s

Zk

4

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

PVP2 4

Nedemokratické režimy

2p + 0s

Zk

4

PhDr. Radek Buben

Minimální počet kreditů

8

 

SKUPINA 3 – Jazyk a kultura

Název předmětu

Rozsah

Atestace

Kredity

Přednášející

PVP3 1

Přehled dějin brazilské literatury

2p + 0s

Z

2

Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.

PVP3 2

Filosofie španělské kultury

0p + 2s

Zk

6

doc. Juan A. Sánchez, Ph.D.

PVP3 3

Filosofie hispanoamerické kultury

2p + 0s

Zk

6

prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

PVP3 4

Seminář literární

0p + 2s

Zk

4

Mgr. Dora Poláková, Ph.D.

PVP3 5

Španělština I a II

0p + 4s

0p + 4s

Z

Z + Zk

4

4

PhDr. Simona Binková, CSc.

PVP3 6

Seminario Variantes hispanoamericanas del español

0p + 2s

Zk

6

PhDr. Anna Mištinová, Ph.D.

Minimální počet kreditů

16

Volitelné předměty

STUDENT(KA) NENÍ NIKTERAK OMEZOVÁN(A) VE VÝBĚRU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Z CELÉ NABÍDKY UK.

Volitelné přednášky se vypisují nepravidelně, v závislosti na možnostech vyučujících a doktorandů SIAS. Aktuální informace visí v Novinkách a v SIS.

Volitelné předměty plní student(ka) v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem takového počtu kreditů, aby celkem za své studium získal(a) 120 kreditů.

Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 %.

Studijní plán pro studenty navazujícího magisterského studia oboru Iberoamerikanistika zde

Úvod > Studium > Předměty