Předměty

Sylaby oborových předmětů

Povinné předměty

Název předmětu

Rozsah

Atestace

Kredity

Přednášející

PP 1

Dějiny Latinské Ameriky – conquista

2p + 1s

Zk

4

Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.

PP 2

Dějiny Latinské Ameriky – kolonie

2p + 1s

Zk

4

PhDr. Simona Binková, CSc.

PP 3

Dějiny Latinské Ameriky –nezávislost

2p + 1s

Zk

4

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

PP 4

Současná Latinská Amerika

2p + 1s

Zk

4

PhDr. Radek Buben

PP 5

Geografie Latinské Ameriky

3p + 0s

Zk

4

doc. RNDr Bohumír Janský, CSc.

PP 6

Nativní kultury Střední Ameriky

2p + 1s

Zk

4

doc. Markéta Křížová, Ph.D.

PP 7

Nativní kultury Jižní Ameriky

2p + 1s

Zk

4

doc. Markéta Křížová, Ph.D.

PP 8

Hispanoamerická literatura

2p + 0s

Zk

6

prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

PP 9

Španělský jazyk

0p + 4s

0p + 4s

Z

Zk

8

PhDr. Simona Binková, CSc.

PP 10

Hispanoamerické varianty španělštiny

2p + 0s

Zk

8

PhDr. Anna Mištinová

PP 11

Úvod do iberoamerikanistiky

2p + 1s

Zk

4

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

PP 12

Prameny ke studiu iberoamerikanistiky

0p + 3s

Zk

4

PhDr. Simona Binková, CSc

PP 13

Historiografie

1p + 2s

Zk

4

doc. Markéta Křížová, Ph.D.

PP 14

Historiografie II

1p + 2s

Zk

4

PhDr. Radek Buben

PP 15

Diplomový seminář I

2x 0p + 2s

Z

4

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

PP 16

Diplomový seminář II

2x 0p + 2s

Z

4

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Celkem kreditů

74

Povinně volitelné předměty ve specializaci

SKUPINA 1 – Dějiny Latinské Ameriky

Název předmětu

Rozsah

Atestace

Kredity

Přednášející

PVP1 1

Seminář historický

0p + 2s

Zk

4

doc. Markéta Křížová, Ph.D.

PVP1 2

Dějiny USA

2p + 0s

Zk

3

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

PVP1 3

Dějiny Portugalska

2p + 0s

Zk

3

PhDr. Simona Binková, CSc.

PVP1 4

Dějiny Brazilie

2p + 0s

Zk

3

PhDr. Simona Binková, CSc.

PVP1 5

Dějiny Španělska

2p + 0s

Zk

3

prof. dr. Josef Opatrný

Minimální počet kreditů

10

 

SKUPINA 2 – geografie Latinské Ameriky

Název předmětu

Rozsah

Atestace

Kredity

Přednášející

PVP2 1

Seminář geografický

0p + 2s

Z

2

RNDr. Eva Janská, Ph.D.

PVP2 2

Geografie mezinárodní migrace a integrace cizinců

2p + 0s

Z

2

RNDr. Eva Janská, Ph.D.

PVP2 3

Reálie latinskoamerických zemí

2p + 0s

Zk

3

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

PVP2 4

Politické systémy Latinské Ameriky

2p + 0s

Zk

3

PhDr. Radek Buben

Minimální počet kreditů

7

 

SKUPINA 3 – literární tradice a myšlení

Název předmětu

Rozsah

Atestace

Kredity

Přednášející

PVP3 1

Přehled dějin brazilské literatury

2p + 0s

Z

2

Šárka Grauová

PVP3 2

Filosofie španělské kultury

0p + 2s

Zk

6

Juan A. Sánchez

PVP3 3

Filosofie hispanoamerické kultury

2p + 0s

Zk

6

Anna Housková

PVP3 4

Seminář literární

0p + 2s

Zk

4

Dora Poláková

Nový sylabus

PVP3 5

Seminář jazykový

0p + 2s

Zk

8

Anna Mištinová

Minimální počet kreditů

17

Volitelné předměty

STUDENT NENÍ NIKTERAK OMEZOVÁN VE VÝBĚRU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Z CELÉ NABÍDKY UK.

Volitelné přednášky se vypisují nepravidelně, v závislosti na možnostech vyučujících a doktorandů SIAS. Aktuální informace visí v Novinkách a v SIS.

Úvod > Studium > Předměty