Granty a projekty

K realizaci výzkumu a sepsání dizertace je potřeba zajistit další financování. To je možné prostřednictvím grantů a participací na jiných projektech.

Existuje řada fondů, agentur a nadací, které umožňují financovat studijní a badatelské pobyty v ČR i v zahraničí a pokrýt tak výdaje spojené s výzkumem, konferenční cestou, apod. Zde naleznete informace k některým z nich.

Vice informací ke grantům aj. možnostem financování naleznete na stránkách Grantového referátu FF UK.

Grantová Agentura Univerzity Karlovy (GAUK)

Nabízí studentům magisterského a doktorského studia UK možnost financování 1–3 letých projektů. Na jeden rok může řešitel projektu žádat o částku do max. výše 360 tis. Kč.

Na webových stránkách GAUK naleznete vstup do aplikace GAUK (uživatelské přihlášky, přihláška on-line, apod.), Více informací Vám poskytnou zaměstnanci Grantového referátu FF UK.

Kontakt

Termín odevzdání: obvykle říjen/listopad.

Stipendia FF UK

Přehled stipendií udělovaných FF UK naleznete na stránkách FF UK v sekci Stipendia.

Úvod > Pro doktorand(k)y > Granty a projekty