Antropologie

„Divošské myšlení“ v (post)moderních vědách o člověku: Muzeum jako bitevní pole i testovací prostor nových přístupů

Markéta Křížová; konference Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře; 24/5/2017

Úvod > Mediatéka > Antropologie