Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

SIAS udržuje intenzivní kontakty s řadou evropských i amerických univerzitních pracovišť. SIAS formálně i neformálně spolupracuje s vědeckými a akademickými pracovišti ve Španělsku (Consejo Superior de Investigaciones Científicas v Madridu, Escuela de Estudios Hispano – Americanos v Seville, Universidad de la Laguna na Kanárských ostrovech), či Spolkové republice Německo (Universita v Kolíně nad Rýnem Iberoamerický institut v Berlíně), Mexiku (Colegio de México, Universidad de Morelia, TEC Monterrey), atd.

Konference

Středisko pravidelně pořádá mezinárodní symposia. Ve dvouletém intervalu se vždy střídá karibská problematika a problematika vztahů českých zemí a střední Evropy s hispánským světem. Symposium se koná obvykle v Praze (pouze v roce 2006 bylo součástí světového amerikanistického kongresu v Seville a v roce 2012 ve Vídni). Příspěvky jsou publikovány v Supplementech ročenky Ibero-americana Pragensia.


Příspěvky ze symposií publikované v Supplementech IAP

Hostující odborníci

SIAS pravidelně navštěvují pedagogové a badatelé evropských i amerických akademických a vědeckých pracovišť, jejichž přednášky umožňují studentům přímý kontakt s posledními výsledky práce mezinárodní vědecké veřejnosti. Pro studenty iberoamerikanistiky tak přednášeli Franklin Knight, Nathan Wachtel, Horst Pietschmann, Antonio Saez Arance, Alfonso de Toro, Allan Kuethe aj.

.

Datum

Hostující odborník

Instituce

Přednáška

říjen 2011

Josefina Vázquez

COLMEX, Mexiko

La independencia de México; Expansionismo estadounidense

říjen 2011

Aurelio de los Reyes

UNAM, Mexiko

Panorama de la cultura de los anos 20; Pintura;

Literatura; Cine; Fotografía

Výjezdy studentů a studentek do zahraničí

V rámci v programu ERASMUS uzevřelo SIAS smlouvu s třemi universitami: La Laguna, Kanárské ostrovy; Universidad de Barcelona, Španělsko; Varšavská universita, Polsko. Posluchači vyjíždějí také do Španělska, a to v rámci dohod jiných fakultních pracovišť, kterým se nepodaří naplnit kvóty pro pobyt studentů na španělských universitách. Každý rok pak odjíždějí 2-4 studenti k výměnným semestrálním pobytům na TEC Monterrey (Instituto Tecnológico de Monterrey) v Mexiku. Mezivládní dohody s Mexikem využívají studenti a studentky doktorského programu.

Letní škola pro mexické studenty

Od roku 2000 SIAS pořádá v rámci dohody mezi TEC Monterrey v Mexiku a Universitou Karlovou letní školu středoevropské historie a kultury pro mexické studenty.

Úvod > Zahraniční spolupráce