Diplomový seminář

Seminář slouží jako diskuzní fórum určené studentům magisterského studia, absolventům a přátelům iberoamerikanistiky. Na semináři se prezentují zejména témata diplomových prací a dále zde přednášejí čeští i zahraniční odborníci a odbornice, jakož i doktorandi a doktorandky SIAS. Tradice semináře sahá do 70. let 20. století, kdy jej založil prof. Polišenský.

Čas: 15:50-17:20
Místnost: 407 (Voršilská 1)

Program semináře

Program semináře je ke nahlédnutí v aplikaci moodle.

Ohledně harmonogramu studentských prezentací nechť studenti kontaktují prof. Markétu Křížovou.

!Pozor, program je průběžně doplňován a přizpůsobován aktuálním potřebám studentů při psaní diplomových prací!

!Každý student SIAS musí každý semestr na semináři prezentovat postup při psaní své
diplomové či disertační práce!

Úvod > Studium > Diplomový seminář