Diplomový seminář

Seminář slouží především studentům magisterského studia. Na semináři se prezentují témata diplomových prací, přednášejí zde čeští i zahraniční odborníci, jakož i doktorandi SIAS. Tradice semináře sahá do 70. let 20. století, kdy jej založil prof. Polišenský.

Čas: 16:00-17:30

Místnost: 205

Program semináře

Program semináře je ke stažení na hlavní stránce pod novinkami či k vidění na nástěnce ve Šporku.

Zájemci o účast, nechť kontaktují prof. Opatrného na začátku semestru.

!Každý student SIAS musí na semináři prezentovat téma své diplomové či disertační práce!

Úvod > Studium > Diplomový seminář