Ibero-Americana Pragensia

Ibero-Americana Pragensia (IAP) je odborné periodikum Střediska ibero-amerických studií FF UK, jež vychází jednou ročně, a to ve španělském a jednou za pět let i v portugalském jazyce. ISSN 0536-2520. Monotematická čísla ročenky vycházejí pod názvem Ibero-Americana Pragensia, Supplementum, a to ve španělském a anglickém jazyce. ISSN 1210-6690. Ročenka Ibero-Americana Pragensia vychází od roku 1967 a stala se prvním odborným periodikem vycházejícím ve španělštině a portugalštině ve střední a východní Evropě. Ročenka je rozdělena do několika sekcí dle obsahu publikovaných textů. Vydavatelem ročenky je Nakladatelství Karolinum a ročenku distribuuje Vydavatelství FF UK.

IAP získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let je pravidelně anotována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jenž vydává Organizace amerických států.

Autory jsou čeští i zahraniční hispanisté a iberoamerikanisté (v posledních svazcích zejména odborníci argentinští, francouzští, němečtí, španělští atd.). IAP vychází jako recenzovaný titul od roku 1995.

Rozsah svazku ročenky a supplement se pohybuje mezi cca mezi 190 až 470 stranami. Ročenka je vydávána ve formátu zmenšené B5 . Většina nákladu (300 kusů) slouží k výměně za knižní publikace a časopisy ze zahraničí.

Úvod > Věda a výzkum > Ibero-Americana Pragensia