Webové stránky

Stránky jsou spravovány studenty a absolventy oboru Iberoamerikanistika na FF UK v Praze. Jsou určeny především studentům daného oboru, ale sloužit mají také absolventům a lidem se zájmem o Latinskou Ameriku.

Webmaster:

Anna Libánská (E-mail: libanska.a@gmail.com)

Anna Marie Nešpůrková (E-mail: anna.marie@email.cz)

Vítáme jakékoli Vaše podněty ohledně webových stránek či doplnění chybějících informací (např. bibliografie diplomových prací, grantové projekty, atp.).

Pro studenty SIAS:

Student(k)y SIAS žádáme, aby poslali a průběžně aktualizovali svůj profil v sekci Doktorandi. A zároveň upozorňujeme, že každý student(ka) či absolvent(ka) SIAS má možnost získat prostor na stránkách, ať už pro své CV (a to v českém, španělském či anglickém jazyce), tak například pro prezentaci vlastního výzkumu, grantů a jejich výstupů.

Historie stránek

Stávající webové stránky vznikly z iniciativy Venduly Hingarové v roce 2011. Jejich cílem je prezentovat Středisko ibero-amerických studií, a to především jeho výzkumné a pedagogické aktivity, dále poskytovat studentům SIASu informace potřebné ke studiu a prostor k prezentaci vlastní výzkumné a akademické činnosti a konečně seznamovat s činností SIASu širokou veřejnost neboli stránky mají sloužit jako informační platforma pro zájemce o iberoamerikanistiku a Latinskou Ameriku obecně. Důležitým aspektem stránek je také uchovat historii hispanoamerických výzkumů, které jsou spojeny s UK a propojit jednotlivé generace iberoamerikanistů například pomocí profilů jednotlivých vyučujících jakož i studentů, doktorandů a absolventů SIAS.

Staré stránky SIAS

2011–2016 viz zde

2002–2011 viz zde

Bývalí správci:

Lukáš Drvota (správa a aktualizace aktualit a webových stránek)

Monika Brenišínová (správa a aktualizace aktualit a webových stránek)

Vendula Hingarová (založení webových stránek SIASu a jejich celková koncepce)

Překlad stránek:

Lillyam Rosalba González Espinosa

E-mail: lillyamgonzalez@hotmail.com

Úvod > Středisko > Webové stránky