Webové stránky

Stránky jsou spravovány studenty a absolventy oboru iberoamerikanistika na FF UK v Praze. Jsou určeny především studentům daného oboru, ale sloužit mají také absolventům a lidem se zájmem o Latinskou Ameriku.

Webmaster:

Lukáš Drvota (E-mail: lukasdrvota@seznam.cz)

Vítáme jakékoli Vaše podněty ohledně webových stránek či doplnění chybějícíh ifnormací (např. bibliografie diplomvých prácí, grantové projekty, atp.).

Pro studenty SIAS:

Studenty SIAS žádáme, aby poslali a průběžně aktualizovali svůj profil v sekci Doktorandi. A zároveň upozorňujeme, že každý student či absolvent SIAS má možnost získat prostor na stránkách, ať už pro své CV (a to v českém, španělském či anglickém jazyce), tak například pro prezentaci vlastního výzkumu, grantů a jejich výstupů.

Historie stránek

Stávající webové stránky vznikly z iniciativy Venduly Hingarové v roce 2011. Jejich cílem je prezentovat Středisko ibero-amerických studií, a to především jeho výzkumné a pedagogické aktivity, dále poskytovat studentům SIASu informace potřebné ke studiu a prostor k prezentaci vlastní výzkumné a akademické činnosti a konečně seznamovat s činností SIASu širokou veřejnost neboli stránky mají sloužit jako informační platforma pro zájemce o iberoamerikanistiku a Latinskou Ameriku obecně. Důležitým aspektem stránek je také uchovat historii hispanoamerických výzkumů, které jsou spojeny s UK a propojit jednotlivé generace iberoamerikanistů například pomocí profilů jednotlivých vyučujících jakož i studentů, doktorandů a absolventů SIAS.

Staré stránky SIAS

2011–2016 viz zde

2002–2011 viz zde

Bývalí správci:

Monika Brenišínová (správa a aktualizace aktualit a webových stránek)

Vendula Hingarová (založení webových stránek SIASu a jejich celková koncepce)

Překlad stránek:

Lillyam Rosalba González Espinosa

E-mail: lillyamgonzalez@hotmail.com

Úvod > Středisko > Webové stránky