Monika Brenišínová

Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.

Funkce
 • zástupkyně vedoucího (zástupce vedoucího) - Středisko ibero-amerických studií
Adresa

Středisko ibero-amerických studií
Voršilská 1
Místnost č. 411

Konzultační hodiny po dohodě emailem.

Publikace

 • Brenišínová M.: Upozaděné aktérky. Role žen a jejich reprezentace ve výtvarném umění španělské koloniální Ameriky. Dějiny a současnost, 2023, č. • no. 2023, s. • p. 10-13. ISSN 0418-5129.
 • Brenišínová M.: Skryté dějiny žen v koloniální Americe. Dějiny a současnost, 2023, č. • no. 2023, s. • p. 8-9. ISSN 0418-5129.
 • Brenišínová M.: Předmluva. In Cesta hadí kánoe – Mýty a legendy Jižní Ameriky. Praha, Lingea, 2023, s. • p. 5-8. ISBN 978-80-7508-951-9.
 • Brenišínová M.: Skryté dějiny žen v koloniální Americe: Korunované jeptišky. Dějiny a současnost, 2023, č. • no. 2023, s. • p. 42-44. ISSN 0418-5129.
 • Brenišínová M.: Pád kultury zlatého prachu. Živá historie, 2023, č. • no. 2024, s. • p. 76-81. ISSN 1803-3326.
 • Harvey A., Brenišínová M.: Velká kniha - Inkové. Brno, Extra Publishing, 2022. 145 s. • p. ISBN 978-80-7525-453-5.
 • Brenišínová M., Rywiková D., Panušková L., Modráková R., Křížová M., Králová J., Bueno A., Spalová B., Tesárek J., Charvátová K., Ranochová R.: (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers. Oxford, Archaeopress, 2022. 188 s. • p. ISBN 978-1-80327-324-2.
 • Brenišínová M.: Claasen, Cheryl and Ammon, Laura: Religion in Sixteenth-Century Mexico. A Guide to Aztec and Catholic Beliefs and Practices. International Journal of Latin American Religions, 2022, č. • no. 6, s. • p. 516-524. ISSN 2509-9957.
 • Brenišínová M.: Latinos: jiná menšina? Američtí Hispánci mezi Kennedym a Trumpem. Dějiny a současnost, 2022, č. • no. 2022, s. • p. 45-45. ISSN 0418-5129.
 • Brenišínová M., Ansótegui E., Pro J., Cifuentes-Aldunate C., Ferrera C., García Fernández H., Gustaffson J., Jensen J., Martín Rodríguez M., Mondragón González A., Gonzalo Palomares Ridríguez E., Wink G.: Nuevos mundos. América y la utopía entre espacio y tiempo. Madrid, Iberoamericana Verveurt, 2021. 367 s. • p. ISBN 978-84-9192-205-6.
 • Brenišínová M.: Globalizace a současné indiánské umění Latinské Ameriky. In Šavelková L., Jetmarová J., Boukal T.: Původní obyvatelé a globalizace. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2021, s. • p. 435-508. ISBN 978-80-7465-487-9.
 • Brenišínová M.: Aztékové: tajemná civilizace z hlubin dávnověku: velká kniha. Brno, Extra Publishing, s.r.o.,, 2020. 144 s. • p. ISBN 978-80-7525-308-8.
 • Brenišínová M.: Zuzana Kostićová. Náboženství Mayů. Ibero-Americana Pragensia, 2020, č. • no. 47, s. • p. 118-119. ISSN 0536-2520.
 • Brenišínová M.: Mural Paintings of Ixmiquilpan. Barbarism and Civilization. Ethnologia actualis [online], 2020, č. • no. 19, s. • p. 81-118. ISSN 1339-7834.
 • Brenišínová M.: Kečuánský orel radí conquistadorům. Živá historie, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 46-50. ISSN 1803-3326.
 • Brenišínová M.: Na ozdobu i ochranu. Živá historie, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 63-63. ISSN 1803-3326.
 • Brenišínová M.: Poklad pána ze Sipánu. Živá historie, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 60-63. ISSN 1803-3326.
 • Brenišínová M.: Láska, zlomené srdce i stahování z kůže. Sexuální život Aztéků. Dějiny a současnost, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 32-35. ISSN 0418-5129.
 • Brenišínová M.: Zuzana Kostićová. Náboženství Mayů. Dějiny a současnost, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 48-48. ISSN 0418-5129.
 • Brenišínová M.: Kázání, umění, řemesla... i útlak. Evropští misionáři v Mexiku 16. století. Dějiny a současnost, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 31-35. ISSN 0418-5129.
 • Binková S., Brenišínová M.: Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina, 2016-2017. Ibero-Americana Pragensia, 2019, č. • no. 46, s. • p. 81-91. ISSN 0536-2520.
 • Brenišínová M.: Lid z údolí Nazca. Epocha, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 8-12. ISSN 1214-9519.
 • Brenišínová M.: Muzeum Templo Mayor. Po nejnovějších vykopávkách v historickém centru Ciudad de México s Eduardem Matosem Moctezumou. Dějiny a současnost, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 38-40. ISSN 0418-5129.
 • Brenišínová M.: Klášterní umění Nového Španělska 16. století: umění na hranici kultur a vědeckých disciplín. In Klinerová A., Johanidesová T., Hauser J., Csémyová E.: Překračování hranic Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech. Praha, 978-80-7308-940-5, 2019, s. • p. 9-28. ISBN 978-80-7308-940-5.
 • Brenišínová M.: Mexické kláštery na pomezí tří vědeckých disciplín: historie, dějin umění a antropologie. In Galeta J., Šolc M.: Architektura mezi myšlenkou a skutečností. Brno, Národní památkový ústav, 2018, s. • p. 2-19. ISBN 978-80-7480-108-2.
 • Brenišínová M.: Sixteenth-century Mexican Monasteries and Art. An Anthropological Perspective. Ethnologia Actualis, 2018, č. • no. 18, s. • p. 93-124. ISSN 1339-7834.
 • Brenišínová M., Křížová M., Březinová K.: Dějiny umění Latinské Ameriky. Praha, Karolinum, 2018. 403 s. • p. ISBN 978-80-246-3175-2.
 • Brenišínová M.: Ana Mendieta, Traces / Stopy (Exposición). Ibero-Americana Pragensia, 2017, č. • no. 45, s. • p. 137-151. ISSN 0536-2520.
 • Brenišínová M.: Gabriela Eichlová, Vendula Hingarová, Sylvie Květinová (eds.), Mexiko - 200 let nezávislosti. Ibero-Americana Pragensia, 2017, č. • no. 45, s. • p. 147-148. ISSN 0536-2520.
 • Brenišínová M.: Mexické kláštery na pomezí mezi křesťanstvím a pohanskou vírou. Dějiny a současnost, 2017, č. • no. Neuveden, s. • p. 36-39. ISSN 0418-5129.
 • Brenišínová M.: 16th Century Mexican Architecture: Transmission of Forms and Ideas between the Old and New World. Historie - Otázky - Problémy, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 9-24. ISSN 1804-1132.
 • Brenišínová M.: Jak se dostat do San Cosme? Systém značení mexického metra. Dějiny a současnost, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 36-38. ISSN 0418-5129.
 • Brenišínová M.: Iconography of the Mexico City Metro. Sociální studia, 2015, č. • no. 12, s. • p. 75-92. ISSN 1214-813X.
 • Brenišínová M.: Architektura konverze a její význam v procesu dobývání a kolonizace Nového Španělska. In Macháčková J., Pavelková Rýdlová M., Soušková S.: Umění v prostoru prostor v umění (Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - SUPLEMENTUM). Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. • p. 104-110. ISBN 978-80-85037-74-6.
 • Brenišínová M.: Millénarisme des ordres mendiants en Nouvelle Espagne du XVIe siecle et ses manifestations dans l'art et l'architecture. Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean. Seminarium Kondakovianum Series Nova, 2014, č. • no. 1, s. • p. 32-48. ISSN 2336-3452.
 • Brenišínová M.: Role křesťanských eschatologických představ a jejich reprezentace v klášterní architektuře Nového Španělska 16. století. In Jakubec O., Miltová R.: Umění a politika: sborník 4. sjezdu historiků umění. Brno, Masarykova univerzita, 2014, s. • p. 213-235. ISBN 978-80-7485-023-3.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Úvod > Lidé > Akademický sbor > Monika Brenišínová