Lidé

Vedoucí a tajemník katedry

Radek Buben

Zástupkyně vedoucího a redaktorka IAP

Monika Brenišínová

Docent

Karel Kouba

Profesorka

Markéta Křížová

Odborná asistentka

Simona Binková 

Emeritní profesor

Josef Opatrný

Další informace k vyučujícím a k externím spolupracovníkům SIASu viz Akademický sbor

Webmaster

Anna Libánská

Anna Marie Nešpůrková

Úvod > Lidé