Monika Brenišínová

Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.

Adresa

Středisko ibero-amerických studií
Hybernská 3
Místnost č. 208

Konzultační hodiny: Čt 10.00-12.00

Publikace

 • Brenišínová M.: Sixteenth-century Mexican Monasteries and Art. An Anthropological Perspective. Ethnologia Actualis, 2018, č. • no. 18, s. • p. 93-124. ISSN 1339-7834.
 • Brenišínová M.: Mexické kláštery na pomezí tří vědeckých disciplín: historie, dějin umění a antropologie. In Galeta J., Šolc M.: Architektura mezi myšlenkou a skutečností. Brno, Národní památkový ústav, 2018, s. • p. 2-19. ISBN 978-80-7480-108-2.
 • Brenišínová M., Křížová M., Březinová K.: Dějiny umění Latinské Ameriky. Praha, Karolinum, 2018. 403 s. • p. ISBN 978-80-246-3175-2.
 • Brenišínová M.: Ana Mendieta, Traces / Stopy (Exposición). Ibero-Americana Pragensia, 2017, č. • no. 45, s. • p. 137-151. ISSN 0536-2520.
 • Brenišínová M.: Mexické kláštery na pomezí mezi křesťanstvím a pohanskou vírou. Dějiny a současnost, 2017, č. • no. Neuveden, s. • p. 36-39. ISSN 0418-5129.
 • Brenišínová M.: Gabriela Eichlová, Vendula Hingarová, Sylvie Květinová (eds.), Mexiko - 200 let nezávislosti. Ibero-Americana Pragensia, 2017, č. • no. 45, s. • p. 147-148. ISSN 0536-2520.
 • Brenišínová M.: 16th Century Mexican Architecture: Transmission of Forms and Ideas between the Old and New World. Historie - Otázky - Problémy, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 9-24. ISSN 1804-1132.
 • Brenišínová M.: Jak se dostat do San Cosme? Systém značení mexického metra. Dějiny a současnost, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 36-38. ISSN 0418-5129.
 • Brenišínová M.: Iconography of the Mexico City Metro. Sociální studia, 2015, č. • no. 12, s. • p. 75-92. ISSN 1214-813X.
 • Brenišínová M.: Architektura konverze a její význam v procesu dobývání a kolonizace Nového Španělska. In Macháčková J., Pavelková Rýdlová M., Soušková S.: Umění v prostoru prostor v umění (Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - SUPLEMENTUM). Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. • p. 104-110. ISBN 978-80-85037-74-6.
 • Brenišínová M.: Role křesťanských eschatologických představ a jejich reprezentace v klášterní architektuře Nového Španělska 16. století. In Jakubec O., Miltová R.: Umění a politika: sborník 4. sjezdu historiků umění. Brno, Masarykova univerzita, 2014, s. • p. 213-235. ISBN 978-80-7485-023-3.
 • Brenišínová M.: Millénarisme des ordres mendiants en Nouvelle Espagne du XVIe siecle et ses manifestations dans l'art et l'architecture. Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean. Seminarium Kondakovianum Series Nova, 2014, č. • no. 1, s. • p. 32-48. ISSN 2336-3452.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Úvod > Středisko > Akademický sbor > Monika Brenišínová