Medaile Josefa Hlávky za rok 2021 udělena Prof. PhDr. Josefu Opatrnému, CSc.

V předvečer 17. listopadu se každoročně udílí medaile Josefa Hlávky, která je udělována správní radou Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových. Je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla. Letošním nominantem a oceněným za celou Univerzitu Karlovu se stal iberoamerikanista Josef Opatrný, který stál nepřetržitě téměř čtyři desetiletí v čele Střediska ibero-amerických studií FF UK a v pedagogické i badatelské činnosti pokračuje dodnes.

Za tu dobu absolvoval řadu zahraničních badatelských pobytů, publikoval několik desítek odborných monografií (ve španělštině a angličtině), stovky studií, každoročně s neúnavností sobě vlastní pořádal vědecká symposia zaměřená na dějiny česko-latinskoamerických vztahů a dějiny Karibské oblasti. Založil a po dobu dvaceti let zosobňoval realizaci letních kurzů mexického Tec Monterrey na Univerzitě Karlově, přerušeného až současnou corona-krizí.

Od roku 1986 doposud vede nejprve ročenku (dnes časopis) Ibero-Americana Pragensia a její Supplementa (obě řady čítají každá okolo padesátky titulů).

Prof. Opatrný je také dobře znám širší veřejnosti jako autor mnoha popularizačních děl z dějin Latinské Ameriky, stejně jako pilný komentátor soudobého dění ve sdělovacích prostředcích. Je zván do mezinárodních komisí, předsednictví kongresů, byl mimo jiné místopředsedou Asociace evropských historiků-latinoamerikanistů (AHILA).

V roce 2002 jej španělský král Juan Carlos I. za přínos k šíření kulturních vztahů vyznamenal řádem Isabely Kastilské a v roce 2008 řádem Za civilní zásluhy. Mexická vláda jej v roce 2018 ocenila prestižním řádem Mexického orla. Ve stejném roce jej ministr zahraničních věcí ČR vyznamenal oceněním Gratias Agit.

V českém prostředí získal v roce 2006 Cenu Egona Erwina Kische za literaturu faktu, kterou mu udělila Obec spisovatelů, a v letech 2005 a 2014 obdržel Cenu Miroslava Ivanova od Klubu autorů literatury faktu.

Zasloužil se o zavedení magisterského a doktorského studia v oboru iberoamerikanistika, vychoval stovky žáků (mnohým svými doporučeními pomohl k získání finanční podpory pro jejich zahraniční pobyty a stáže, udělované mimo jiné právě Hlávkovou nadací), působil a dodnes působí v řadě fakultních a univerzitních orgánů.

V roce 2020 obdržel stříbrnou medaili Univerzity Karlovy za významné celoživotní dílo v oboru iberoamerikanistiky a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově. Výrazem uznání výsledků jeho práce se stala i letošní rektorská nominace na udělení Medaile Josefa Hlávky za Univerzitu Karlovu.

Úvod > Nástěnka > Medaile Josefa Hlávky za rok 2021 udělena Prof. PhDr. Josefu Opatrnému, CSc.