CfP: Interdisciplinární konference Jiné světy

Studentky a studenti doktorského studia Ústavu pro dějiny umění FF UK konferenci s názvem Jiné světy, která je určena studujícím různých oborů magisterských a doktorských studijních programů. Tradiční doktorandská konference proběhne 10. června 2022 v prostorách Ústavu pro dějiny umění Akademie věd ČR a bude složená z příspěvků o délce přibližně dvaceti minut.

Kde jsou hranice našeho světa a co leží za nimi? Některé překračují objevitelé a dobrodruzi, jiné vědci a umělci, neleží jen v cizích zemích, na dalekých kontinentech a planetách, ale najdeme je i docela blízko, možná tam, kde je jiní nevidí. Časem se tyto hranice mohou posouvat, mizet a objevovat se nové. Co přináší poznání odlišného, vzdáleného nebo skrytého, jak mění náš vlastní svět? Nehledáme mnohdy v jiných světech jen vlastní odraz? Od extragalaktické astronomie po vnitřní svět jedince, od Darwina na Galapágách po surrealismus, od skutečného světa po virtuální.

Studenty magisterských a doktorských programů srdečně zveme k účasti na konferenci s tématem Jiné světy, kterou pořádají doktorandi Ústavu pro dějiny umění FF UK. Vítáme příspěvky z nejrůznějších oblastí, zajímá nás konfrontace oborů a přístupů. Pojítkem bude kromě široce pojatého tématu také důraz kladený na vizualitu a komunikaci skrze obrazy, ať už vědecké, umělecké či jiné.

Anotace v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce můžete posílat do 15. dubna na adresu konference2022@email.cz. Připojte své jméno, titul, studovaný obor a ročník. Délka anotace nesmí přesáhnout 1500 znaků. Výběr přednášejících zveřejníme do 30. dubna.

Úvod > Nástěnka > Call for papers > CfP: Interdisciplinární konference Jiné světy